Studentski predstavnici

PRAVNI STUDIJ

1. Tea Babić

2. Mario Dominik Burić

3. Ante Dujić

4. Andrija Duvnjak

5. Mia Đurđevac

6. Boris Rajić

7. Ivona Nenadić

8. Ante Franić

9. David Jakovljević

10. Mario Jerak

11. Luka Petrović

12. Morana Kovač

13. Nika Milinović

14. Sara Pavić

15. Sara Pavlović

16. Kristian Perković

17. Alen Šukurica

 

STUDIJSKI CENTAR ZA JAVNU UPRAVU I JAVNE FINANCIJE

1. Natalija Dobrica

2. Magdalena Hamer

3. Marija Karan

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

1. Ina Delić

2. Ivana Dujak

3. Petra Klasić

 

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

1. Nika Bačić Selanec

2. Juraj Brozović

 

Mandat traje u akademskoj godini 2018./2019.