OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
B WISE publikacija: Report...

B WISE publikacija: Report understanding user (digital) skill needs in WISEs

Izvješće pokušava odgovoriti na dva glavna pitanja:

Koje aktivnosti za izgradnju vještina trebaju socijalna poduzeća za radnu integraciju (eng- Work Integration social enterprise- WISE) , na temelju svojih karakteristika, smjerova razvoja, korporativne kulture te snaga i slabosti?

Koje su karakteristike radnika u različitim ulogama u socijalnim poduzećima za radnu integraciju kojima bismo željeli predložiti puteve izgradnje kompetencija?

Više o izvještaju, te preuzimanje samog dokumenta na:  

https://www.bwiseproject.eu/en/news/publication-of-the-report-on-understanding-user-digital-skill-needs-in-wises

Popis obavijesti