OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
B WISE publikacija:  "Report on...

Oslanjajući se na podatke iz 27 zemalja, te intervjue licem u lice i online anketu provedenu u 13 zemalja partnera B-WISE-a, izvještaj analizira glavne pokretače, značajke i razvojne trendove socijalnih poduzeća za radnu integraciju-a u 27 država članica EU-a te ispituje potrebe za vještinama i nedostatke u vještinama njihovih radnika, posebno u pogledu digitalnih vještina.

Izvještaj će pridonijeti razvoju strateškog pristupa (Nacrta) sektorske suradnje na vještinama potrebnim za osnaživanje rada socijalnih poduzeća za radnu integraciju i održivom rješavanju izazova digitalizacije s kojima se suočavaju. On je i korak ka razvoju nastavnog plana i programa za radnike socijalnih poduzeća za radnu integraciju i razvoja sektorske strategije vještina koja će uslijediti!

Više o izvještaju, te preuzimanje samog dokumenta na:  

https://www.bwiseproject.eu/en/news/launch-of-the-report-on-current-situation-of-skills-gaps-especially-in-digital-area-in-wises-sector-and-anticipating-future-needs

Popis obavijesti