OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij

Krajnji cilj ovog projekta je uspostaviti partnerstvo na razini cijele EU s ciljem stvaranja dugotrajnog utjecaja na vještine u socijalnim poduzećima za radnu integraciju (WISE – Work Integration Social Enterprises). To će se postići zajedno s razvojem Europske strategije za sektorsku suradnju na području vještina u WISE-ima.

Projekt će također promovirati atraktivnost WISE sektora kao karijernog izbora i podići svijest o važnosti digitalnih tehnologija za potporu skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Na kraju, dodatno će podržati radnike u nepovoljnom položaju u integraciji na tržište rada i ukloniti prepreke i rizike daljnje socijalne isključenosti koji nastaju uslijed procesa digitalizacije.

B-WISE je usmjerene na potrebe za vještinama radnika u nepovoljnom položaju, onih koji im pružaju podršku (asistenata, trenera, mentora) i osoba koji omogućuju odgovarajuće radno okruženje (menadžera ili inženjera).

Trajanje: 01/2021 - 12/2024

B WISE je financiran sredstvima EU ERASMUS+ programa.

U projektu sudjeluje 29 partnera iz 13 različitih zemalja

Za više informacija kontaktirajte hrvatske partnere: prof.dr.sc. Gojko Bežovan; doc.dr.sc. Jelena Matančević;  doc.dr.sc. Danijel Baturina; (gojko.bezovan@pravo.hr; jelena.matancevic@pravo.hr;  danijel.baturina@pravo.hr)

Popis obavijesti