DRUŠTVENO KORISNO UČENJE I SOCIJALNE INTERVENCIJE:
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije
Katedra za psihologiju

U sklopu Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je izborni kolegij Društveno korisno učenje i socijalne intervencije s ciljem uključivanja studenata u zajednicu već od samog početka studija.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda koja studentima omogućava da znanja i vještine stečene u sklopu studija primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki društveni problem/potreba.

Implementacijom društveno korisnog učenja u nastavu dolazi do maksimalne uključenosti studenta/budućeg stručnjaka i u sadržaj kolegija i u njegovu primjenu u zajednici pri čemu je korist za sve sudionike višestruka:

  • za studente/buduće stručnjake DKU je korisno jer razvija kritičko mišljenje, povezuje teoriju i praksu, unaprjeđuje komunikacijske i organizacijske vještine, razvija timski rad, produbljuje razumijevanje sadržaja kolegija, razvija svijest o postojećim problemima i potrebama te sposobnost kreativnog rješavanja istih…
  • za društvenu zajednicu DKU je korisno jer društvenim partnerima povećava vidljivost, pomaže širenju svijesti o njima važnim temama, osigurava dodatne entuzijastične ljudske potencijale i novu perspektivu, omogućava znanstveno utemeljen pristup problemu i rješavanju istoga, osnažuje veze sa akademskom zajednicom, poboljšava učinkovitost i opseg pružanja usluga korisnicima…
  • za akademsku zajednicu DKU je korisno zbog povezivanja nastavne i civilne misije Sveučilišta 

 

TKO? STUDENTI 1. godine socijalnog rada + AKADEMSKI MENTORI izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak (socijalni radnik) i doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (psiholog) + DRUŠTVENI PARTNERI u zajednici

ŠTO? razvoj projekta kojim se rješava postojeći problem/potreba u zajednici

GDJE? u zajednici (za zajednicu i sa zajednicom) i online  

KADA? ljetni semestar ak. god. 2022./2023. 

KAKO? timski rad, kontinuirana aktivna uključenost studenata u zajednici (minimalno 25 sati) i kritičko promišljanje

ZAŠTO? uključivanje je prvi korak do promjene     

 

Studenti koji razmišljaju o upisu ovog izbornog kolegija trebali bi u obzir uzeti nekoliko ključnih informacija...

 

KLJUČNE INFORMACIJE za studente koji razmišljaju upisati ovaj izborni kolegij:

  • kolegij može upisati maksimalno 40 studenata 
  • nastava će se izvoditi u nekoliko oblika:

1) predavanja (koncentrirano, u blok-terminima smještenim većinom u prvom dijelu semestra),

2) mješovito učenje (e-tečaj u trajanju 4 sata),

3) terenska nastava (timski rad na razvoju i provedbi projekata u zajednici, za zajednicu i sa zajednicom - minimalno 25 sati tijekom semestra) i

4) samostalni zadaci (proučavanje literature, dnevnici rada i kritičko promišljanje)

 

-> najveće opterećenje očekuje se tijekom ožujka jer će se paralelno odvijati više oblika nastave; u ostatku semestra fokus će biti na provedbi projekta i kritičkom promišljanju

 

  • za uspješno polaganje kolegija preduvjet je aktivno sudjelovanje na projektnom zadatku (što istovremeno ima i najveću težinu u konačnoj ocjeni)
  • u slučaju nedoumica ili potrebe dodatnih pojašnjenja – javite se na: kmodicstanke@pravo.hr
Popis obavijesti