Natječaj za upis polaznika na...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se za smjerove:

 • socijalni rad
 • socijalna politika.

Na studij se mogu upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij socijalnog rada (mag. act. soc.) ili sveučilišni diplomski studij socijalne politike (mag. polit. soc.) ili diplomski studij socijalnog rada (dipl. soc. radnik), odnosno završen diplomski sveučilišni studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih polja te humanističkog, biomedicinskih i edukacijskog područja, u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova,
 • ostvaren prosjek ocjena najmanje 3,5 ili objavljen jedan znanstveni rad ili dva stručna rada i
 • aktivno znanje dva svjetska jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski.

Ovim natječajem se omogućava i prijava na upis u IV. semestar doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika:

 • osobi koja je na ovom Fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij iz polja prava s prosječnom ocjenom najmanje 3,5 ili je objavila jedan znanstveni rad ili dva stručna rada te koja poznaje dva svjetska jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom,
 • osobi koja je na ovom Fakultetu završila poslijediplomski specijalistički studij iz polja socijalnih djelatnosti s prosječnom ocjenom najmanje 3,5 ili je objavila jedan znanstveni rad ili dva stručna rada te koja poznaje dva svjetska jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom,
 • osobi koja je na nekom drugom sveučilištu završila poslijediplomski specijalistički studij iz polja socijalnih djelatnosti ili poslijediplomski magistarski znanstveni studij iz polja socijalnih djelatnosti s prosječnom ocjenom najmanje 3,5 i koja poznaje dva svjetska jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom, u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova.

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2023., a prijave se primaju na adresu: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, 10000 Zagreb, Nazorova 51 (NATJEČAJ ZA DOKTORSKI STUDIJ).


Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti,
 • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena,
 • ako prosjek ocjena na diplomskom studiju ne iznosi najmanje 3,5, dokaz o objavljenom jednom znanstvenom radu ili dva stručna rada,
 • potvrdu/izjavu o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju drugog svjetskog jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski i
 • prijedlog sinopsisa doktorskog rada u skladu s uputama koje su dostupne na mrežnim stranicama https://www.pravo.unizg.hr/scsr/studij/poslijediplomski-doktorski


Svi pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja. Studijski program i izvedbeni plan doktorskog studija objavljeni su na web stranici https://www.pravo.unizg.hr/scsr/studij/poslijediplomski-doktorski.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2023./2024. godine.

Školarina iznosi 1.360,00 eura (10.246,92 kuna) po semestru.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail izimbrek@pravo.hr (tajnica poslijediplomskih studija iz socijalnih djelatnosti), odnosno na telefon 098 9880 421.


Natječaj

Popis obavijesti