Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić...

Objavljena je urednička knjiga izv. prof. dr. sc. Ivane Dobrotić, Research Hanbook on Leave Policy: Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective, u kolaboraciji sa Sonjom Blum (University of Bielefeld) i Alison Koslowski (University College London). Knjiga je objavljena kao dio serije Elgar Handbooks in Social Policy and Welfare, a koja teži dati sveobuhvatan pregled najnovijih istraživanja na području socijane politike prezentirajući izvorne doprinose vodećih autora_ica u području. 

Research Hanbook on Leave Policy: Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective globalnog je karaktera te sadrži doprinose pedesetak vodećih međunarodnih znanstvenika_ca na području politika (roditeljskih) dopusta, dajući sveobuhvatan pregled konceptualnih i metodoloških trendova i izazova na području politika dopusta te najsuvremenijih nalaza istraživanja o čimbenicima i ishodima politika dopusta. Knjiga u središte fokusa stavlja temu nejednakosti, a kako bi ojačala globalnu raspravu i potaknula šire razmišljanje o međupovezanostima između dizajna politika dopusta i društvenih nejednakosti. Posebice produbljuje promišljanja o konceptu inkluzivnosti dopusta, a koji je razvijen i definiran u ranijim radovima I. Dobrotić (u kolaboraciji sa S. Blum) i koji postaje sve relevantniji u kontekstu rodno uvjetovanih obrazaca skrbi i praksi zapošljavanja, nesigurnih radnih mjesta, neformalne ekonomije, migracija, promjena obitelji i rastućih financijskih poteškoća s kojima se obitelji nose. 

Knjiga je namijenjena multidisciplinarnoj publici studenata i znanstvenika kako na području socijalne politike, tako i na području rodne ravnopravnosti, zaštite prava obitelji i djece, sociologije i općenito javnih politika. Također će koristiti donositeljima politika, kao i voditeljima ljudskih resursa koji su zainteresirani za najbolje prakse roditeljskih dopusta.

Knjiga je dostupna na ovom linku: https://www.elgaronline.com/edcollbook/book/9781800372214/9781800372214.xml


Research Handbook on Leave Policy - leaflet


Popis obavijesti