OBAVIJESTI:
Mirovinski sustavi
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168701
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Osnovni podaci
Mirovinski sustavi Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168701
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Konzultacije se ne održavaju od 1.10.2021. do 30.9.2022. zbog korištenja prava na sabbatical

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Vukorepa, Ivana. Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti. Zagreb: Pravni fakultet, 2012.;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana. Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22(2012) 130, str. 29-60;
Vukorepa, Ivana. Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System's Parametric Reform (Izgubljena između održivosti i primjerenosti: kritička analiza parametarske reforme hrvatskog mirovinskog sustava). Revija za socijalnu politiku, 22(2015), 3, str. 279-308;
Zakon o mirovinskom osiguranju;
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima;
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.); Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-271
Opis predmeta
Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje temeljnih spoznaja o organizacijskim, financijskim i normativnim aspektima funkcioniranja različitih oblika privatnih i javnih mirovinskih sustava te njihovoj uvjetovanosti povijesnim, gospodarskim, tehnološkim, demografskim i društveno-političkim silnicama. Studenti će naučiti identificirati glavne probleme i rizike pojedinih mirovinskih oblika, kao i mirovinskog sustava pojedine zemlje u njegovoj ukupnosti, te kritički prosuditi učinke potencijalnih reformskih rješenja, s obzirom na socijalni cilj te uvriježene kriterije procijene uspješnosti (primjerenost visine mirovina, održivost sustava, pravičnost i predvidivost).
Ispitni rokovi
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!