:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Prvo predavanje iz predmeta Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo, održat će se u ponedjeljak 16.10. u 12.30 sati u kabinetu izv. prof. dr. sc. Ivane Grgurev(Trg Rep. Hrvatske 14/II kat, soba  br. 44.). Za prvo predavanje treba pročiteti Konvenciju MOR-a  br. 100 o jednakoj plaći, Konvenciju MOR-a br. 111 o diskriminaciji i Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama. Predavanja su obavezna.

Popis obavijesti