:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Molim studente da se za predavanje o diskriminaciji na osnovi invaliditeta koje će se održati 12.12.2016. pročitaju sljedeće predmete Suda EU .

- Chacon Navas C-13/05

- Coleman C-303/06

- HK Denmark C-335/11

- Z. v. A Government Department C-363/12

- Kaltoft C-354/13.

Kao dopunsku literaturu možete pročitati:

 

Grgurev, Ivana. Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrevu, Vol. 54, Br. 3-4, 2004, str. 651-679.

Popis obavijesti