:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Za predavanje koje će se održati u redovitom terminu 31.10.2016. potrebno je pročitati presude Suda EU u sljedećim predmetima:

Bilka-Kaufhaus 170/84, Coleman C-303/06 i Kratzer C-423/15. Praksa Suda EU dostupna je na mrežnoj stranici: http://curia.europa.eu

 

Popis obavijesti