:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Drugo predavanje iz kolegija Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo održat će se u ponedjeljak 24.10.2016. u 12.30 sati u kabinetu izv. prof. dr. sc. Ivane Grgurev. Studenti se mole da pročitaju sljedeće direktive: Direktivu 2000/78/EZ, Direktivu 2000/43/EZ i Direktivu 2006/54/EZ.

 

Popis obavijesti