Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta

 

U okviru projekta Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održat će se: 

 

IV. seminar  od 29. do 31. svibnja 2008. na Sveučlištu u Rijeci

    

Teme seminara je:

 Provedba integracijskih procesa na hrvatskim sveučilištima i strateško upravljanje

 

U ime projektnog tima ljubazno Vas pozivamo da sudjelujete na seminaru i unaprijed zahvaljujemo na Vašem odazivu. Službeni jezik seminara je engleski.

Projekt je financiran od Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Josip Kregar.

 

U okviru projekta Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održani su:

 

I. seminar od 3. do 5. svibnja 2007. u Begovom Razdolju.

Tema seminara bila je: Učinkovitost postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta. (Više...)

 

II. seminar od 27. do 29. rujna 2007. na Sveučilištu u Dubrovniku.


 

 

Teme seminara bila je: Promjene financijsko-računovodstveno informacijskog sustava na sveučilištima i upravljanje ljudskim resursima. (Više...)

 

III. seminar 16. i 17. studenog  2007. na Sveučilištu u Zagrebu.

 


Teme seminara bila je: Autonomija sveučilišta i strateško upravljanje (Više...)


Seminari