PRAVO OSIGURANJA:
Pravo osiguranja
Gost predavač - Nives Grubišić Đogić

Dana 8.11., u sklopu redovitih predavanja na kolegiju Pravo osiguranja, kolegica Nives Grubišić Đogić, sutkinja na Općinskom sudu u Novom Zagrebu (Parnični odjel) i Voditeljica grupe za europsko pravo, održati će gostujuće predavanje na temu odgovornosti osiguratelja prema oštećenicima na temelju police AO osiguranja.

 

O predavanju:

"Iako se zadnjih godina primjećuje značajan pad u broju predmeta naknada štete proizašlih iz prometnih nezgoda isti i dalje zauzimaju visoko mjesto u referadi svakog suca koji se baci trgovačkim i građanskim stvarima. S jačanjem svijesti o položaju oštećenika na tržištu osiguranja mijenjali su se i zakoni koji su uređivali ovo područje (zakon o obveznim odnosima i zakon o obveznim osiguranjima u prometu), a zabilježene su i promjene u sudskoj praksi glede tumačenja propisa in favorem oštećenika. Pod utjecajem europskog prava mijenja se i položaj osiguratelja u sporu te dolazi do intenzivnog proširenja njegove odgovornosti prema oštećenicima kada isti naknadu štete potražuju po osnovi police obveznog osiguranja od AO (Slučaj Vnuk).  
U svom predavanju osvrnut ću se na pitanje odgovornosti osiguratelja prema sudionicima prometnih nesreća, objasniti  tko, kako i na koji način može od osiguratelja tražiti naknadu štete i to sve kroz praktične primjere iz vlastite sudske prakse. Također,  ukazati ću na  poseban položaj oštećenika koji je u prometnoj nesreći  stradao u statusu vozača u odnosu na položaj osobe koja je stradala u statusu putnika ili osobe izvan vozila (treće osobe)-objektivna i subjektivna koncepcija odgovornosti.
Nadalje, kroz praktične primjere dotaknuti ću i pitanje opsega police osiguranja od AO. Prikazat ću primjer spora u kojem je za nezgodu odgovarao osiguratelj vozila koje nije bilo u prometu (u doslovnom smislu riječi), te sporove gdje se  nezgoda dogodila izvan  javne površine (u dvorištu, garaži ili drugom privatnom prostoru) kao i na slučajeve kad je štetu uzrokovalo vozilo koje ima dvojaku funkciju i to radnog stroja i motornog vozila, a nezgoda se dogodila u vezi njegove funkcije kao radnog stroja. U tom smislu referirat ću se i na noviju praksu europskog suda.
"

 

Popis obavijesti