STUDENTSKI USPJESI:

Marko Ćušić i Karlo Kožina dobitnici su Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. za rad s naslovom "Kelsenovo shvaćanje sudbene vlasti" (mentor: doc. dr. sc. Luka Burazin). Autori su rad izložili na Trećoj međunarodnoj studentskoj konferenciji iz teorije, filozofije i sociologije prava, održanoj na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu 21. listopada 2016. godine. Rad je objavljen u zborniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, 2017. godine i časopisu Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijlanu teoriju i filozofiju, God. I, 1/2017, str. 83-98.

Popis obavijesti