OBAVIJESTI:
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija

MEĐUNARODNI ODNOSI, VANJSKA POLITIKA I DIPLOMACIJA, ak. god. 2021.-2022.

dr. sc. Mladen Andrlić

1.      Ponedjeljak, 18. listopada 2021., 17.00 - 18.30 (2 sata)

Uvod u predmet 'Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija'

2.      Ponedjeljak, 25. listopada 2021., 17.00 - 20.15 (4 sata)

Međunarodno okružje: razvoj i trendovi

Diplomatsko predstavljanje i protokol

3.      Ponedjeljak, 8. studenoga 2020., 17.00 - 20.15 (4 sata)

Diplomatsko komuniciranje i tehnike

Međunarodno pregovaranje

4.      Petak, 26. studenoga 2021., 17.00 - 20.15 (4 sata)

O diplomatskoj službi i praksi)- veleposlanik mr.sc. Neven Pelicarić:

5.      Petak, 10. prosinca 2021., 17.00 - 20.15 (4 sata)

PRVI KOLOKVIJ

Razvoj moderne hrvatske diplomacije

6.      Petak, 17. prosinca 2021., 17.00 – 20.15 (4 sata)

Međunarodno i pravo EU kao okosnice vanjske politike i diplomacije

Međunarodnopravni prioriteti– dr.sc. Koraljka Sansović

7.      Petak, 14. siječnja 2022., 17.00 – 20.15 (4 sata)

Javna diplomacija

8.      Petak, 21. siječnja 2022., 17.00 – 20.15 (4 sata)

DRUGI KOLOKVIJ

Umjesto zaključka: izazovi i izgledi međunarodnih odnosa i diplomacije

Popis obavijesti
Repozitorij