Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

8. 2. 2019. u 13:14
Uređeno: 18. 2. 2019. u 11:23

Prijave za sudjelovanje u Pravnoj klinici produljene su do 24. veljače 2019.

Pozivamo sve studentice i studente treće, četvrte i pete godine studija koji se žele kroz praksu osposobiti za praktični rad u pravnoj struci da najkasnije do 24. veljače 2019. na web stranici Pravne klinike (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22) podnesu prijavu za sudjelovanje. Iznimno, svoju želju za pridruživanje klinici mogu izraziti i osobito motivirani studenti druge godine.

Kako bi se studenti mogli što bolje upoznati sa njezinim radom te lakše odlučiti za prijavu Pravna klinika od kraja prijava održava "Dane otvorenih vrata" u kojemu će studenti kliničari u rezidentnoj klinici (Jurja Žerjavića 6/II.kat) održavati otvorena dežurstva za sve zainteresirane studente. Dežurstva će se održavati prema uobičajenom rasporedu, odnosno svakim danom od 10-12 h te srijedom i četvrtkom od 17-19 h. Više o najavljenim događanjima pročitajte na Facebook stranici Pravne klinike.  

Pravna klinika pruža najizravniju mogućnost praktičnog obrazovanja kroz neposredan rad studenata na stvarnim slučajevima, sa stvarnim strankama i na stvarnim pravnim problemima. Rješavajući pravne probleme građana, možete steći najizravniji uvid u način na koji pravo funkcionira. Uz to, u Pravnoj klinici potiče se timski rad, i studentima otvara prostor za vlastitu inicijativu.

Rad u Pravnoj klinici ima još jedan cilj: da studenti, osposobljavajući se za svoju buduću profesiju, ujedno pruže i korisnu uslugu svima koji joj se obrate za pravnu pomoć. Utoliko je Pravna klinika pravo mjesto i za sve one koje zanima volonterski i pro bono rad na temama od općeg interesa. U Klinici k tome stječete posebna znanja i vještine koje se nigdje drugdje ne mogu na toj razini naučiti (npr. praktična pitanja ovrhe, rad na problemima azilanata i stranaca, pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela, prava pacijenata i sl.), a i pomažete onima koji ne mogu drugdje ostvariti primjerenu pravnu zaštitu.

Studenti kliničari u prvom redu sudjeluju u Klinici dobrovoljno, radi vlastitog usavršavanja. Nakon jednog semestra rada u Klinici, studenti koji se s uspjehom osposobe te odrade minimalni klinički kurikulum mogu ostvariti 10 ECTS bodova koji će im se priznati kao praktična nastava na petoj godini studija. Idealno, međutim, klinička praksa traje dva do tri semestra, pri čemu studenti nakon prvog semestra dijelom preuzimaju mentorske funkcije i vodstvo grupa u Klinici te se mogu okušati u pisanju pravnih članaka, bilo za blog bilo za službeni bilten Pravne klinike. Studenti se isto tako, pri otvaranju slobodnog mjesta, mogu zaposliti kao administratori, raditi u odnosima s javnošću, a mogu i konkurirati za glavnog urednika biltena Pro bono. 

Pojedinosti o dostignućima kliničara i djelovanju Pravne klinike možete naći na web-stranici Pravne klinike te biltenu Pro bono, kojeg možete čitati i preko ove poveznice:http://www.pravo.unizg.hr/izdavacka_djelatnost/casopisi_pravnog_fakulteta/pro_bono

Za sva dodatna pitanja, javite se na službeni mail odnosa s javnošću Pravne klinike prtimpk@gmail.com

 

Danijel Relković
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana