18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt:

• omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima

• potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja

• omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

 

U Inicijativu se do sada uključilo preko 120 poslodavaca, velikih kompanija i srednjih i malih tvrtki, te je dogovoreno 600 mjesta za studentsku praksu. Prijave ostaju otvorene, te se očekuje daljnje uključivanje zainteresiranih poslodavaca koji će preko Inicijative studentima nuditi praksu i vrijedno radno iskustvo.

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogu se prijaviti na praksu putem portala „Inicijativa privatnog sektora za mlade“. Studenti obavljaju praksu neovisno o sadržaju koji upisuju u skladu s izvedbenim planom i programom studija. Po završetku obavljene prakse ne priznaju im se ECTS bodovi koji se stječu isključivo obavljanjem prakse u skladu s izvedbenim programom (kao obvezni ili dodatni ECTS bodovi).

Obavljanje prakse ne smije kolidirati s nastavnim obvezama i ispitnim rokovima a obavljanje prakse ne opravdava izostajanje s nastave i ispitnih rokova.

Kako bi se prijavili u portal, potrebno je da pošalju zahtjev na e-mail praksa@pravo.hr sa osobnim podacima: ime, prezime, JMBAG studenta, studij na kojem studiraju. Nakon potvrde zahtjeva te povratne obavijesti o mogućnosti pristupa portalu studenti će moći, pomoću AAI@EduHR logina, pristupiti portalu INICIJATIVA ZA MLADE gdje će imati pristup otvorenim stručnim praksama poslodavaca u različitim sektorima gospodarstva, te će se moći prijaviti na praksu izravno poslodavcu. Poslodavac će, nakon provedene selekcije, izabrati najboljeg kandidata za praksu.

U okviru Inicijative za mlade, studentska će praksa trajati od 6 tjedana do 6 mjeseci, uz mogućnost cjelogodišnjeg angažmana studenta, ovisno o poslovnom ciklusu tvrtki i nastavnim programima na fakultetima. Pritom će svaki student tijekom studentske prakse dobiti tri zadatka:

(1) dnevne zadatke kao podršku osnovnoj djelatnosti tvrtke,

(2) dugoročan zadatak, projekt, koji će izvršavati samostalno – temu projekta dogovaraju student i poslodavac, te

(3) jednodnevno praćenje više rukovodeće osobe. Po završetku prakse, i studenti i mentori biti će obvezni podnijeti izvješće o studentskoj praksi na web-stranicu Inicijative (INICIJATIVA ZA MLADE).

Primjer organizacije studentske prakse

Prvi tjedan:

 • početak
 • sastanak 1 : 1 sa supervizorom
 • dogovor o opisu posla u svezi s dnevnim zadacima
 • dogovor o dugoročnom zadatku - projektu

Tijekom cijelog trajanja studentske prakse:

 • izvršavanje dobivenih dnevnih zadataka i dugoročnog zadatka - projekta
 • najmanje jedan evaluacijski sastanak sa supervizorom sredinom razdoblja
 • provjere od strane supervizora o napredovanju u dugoročnom zadatku
 • jednodnevno praćenje više rukovodeće osobe

Završni tjedan:

 • završetak dnevnih zadataka i dugoročnog zadatka - projekta
 • prikazivanje dugoročnog zadatka panelu
 • evaluacija i povratne informacije supervizora
 • student i poslodavac, svatko posebno predaju izvješća o provedenoj praksi HUP-u, objavljujući ih na web-stranicu Inicijative, dajući time javno dostupne informacije o ukupnom iskustvu

Hrvatska udruga poslodavaca će na obrazovnim institucijama diljem Hrvatske organizirati seminare – edukacije za studente o sastavljanju CV-a, predstavljanju na prvom razgovoru za posao, planiranju karijere i sl., a kao poseban program unutar Inicijative za mlade, odabrane studentice koje se iskažu na studentskoj praksi, i istaknu svojim motivacijskim pismom, Hrvatska udruga poslodavaca će spojiti s uspješnim poslovnim ženama iz HUP Baze poslovnih žena u program mentorstva, kako bi se tim mladim ambicioznim ženama pomoglo u planiranju karijere i prevladavanju određenih barijera pri stupanju na tržište rada. Program mentorstva će trajati šest mjeseci, a predviđeno je najmanje deset sati zajedničkog rada i tri sastanka mentorice i studentice, s ciljem izrade plana zaposlenja i razvoja karijere s utvrđenim koracima i ciljevima.

Za dodatne informacije, obratite se kontakt osobi za Inicijativu za mlade Danijelu Relkoviću na e-mail adresu praksa@pravo.hr ili broj telefona 01 4564 328, , koja će Vam omogućiti pristup portalu i praksama.

Danijel Relković
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana