18. 1. 2017. u 08:10
Uređeno: 20. 1. 2017. u 10:37
Dodjela godišnje Nagrade Miko Tripalo za 2016. g.- Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Srijeda, 18. siječanj 2017. godine, u 11 sati, u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

/_news/19988/IMG_6500.JPG

/_news/19988/IMG_6501.JPG

Renata Požgaj
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana