1. 2. 2019. u 12:25
Uređeno: 1. 2. 2019. u 12:26

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. – 30. siječanj 2019..

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Gorana Kršnjavija s naslovom „Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Gorana Kršnjavija s naslovom „Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Robert Blažević

b) Prihvaća se završni rad Anite Milanović Lambeta s naslovom „Informiranje roditelja u procesu medijacije o prilagodbi djece na razvod“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anite Milanović Lambeta s naslovom „Informiranje roditelja u procesu medijacije o prilagodbi djece na razvod“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić.

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lane Stijepović s naslovom „Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sandre Matošina Borbaš s naslovom „Doprinos teorije izbora praksi obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Nikice Hamer Vidmar s naslovom „Povjerljivost u superviziji“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ljiljana Igrić.

ad.4.

a) Katarini Radat polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike, odobrava se tema završnog rada s „Razvoj pučkih kuhinja u Gradu Zagrebu i socio-ekonomska obilježja korisnika“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Šućur.

b) Aniti Barišić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Rudolfu Vujeviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značaj cjeloživotne edukacije, supervizije i coachinga za razvoj javne uprave“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

d) Marinu Percanu polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

e) Suzani Matošević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Osnaživanje za zajedništvo u procesu partnerskog savjetovanja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Mile Miholjević Lapić s naslovom „Komunikacijske  vještine u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Vlatke Klišanin s naslovom „Harmonizacija prava Europske unije i hrvatskog prava u području prijevoza putnika i prtljage cestom“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Manuele Budim s naslovom „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada kao posebni upravni postupak“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana