9. 7. 2018. u 13:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 4. srpnja 2018.

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Jasenke Požega s naslovom „Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jasenke Požega s naslovom „Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

b) Prihvaća se završni rad Irene Rapaić s naslovom „Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Irene Rapaić s naslovom „Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, prof. dr. sc. Zrinjka Stančić.

ad.3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sanje Zdep s naslovom „Očekivanja, percepcije potreba i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja domova socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.4.

a) Ani Štifter polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Razlozi zastoja i intervencije u procesu obiteljske medijacije“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Vanja Branica.

b) Toniju Jankoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Grupa kao obveznik poreza na dodanu vrijednost u svjetlu presuda Europskog suda“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

c) Martini Protulipac polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Suzane Matošević s naslovom „Osnaživanje za zajedništvo u procesu partnerskog savjetovanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Darije Marić s naslovom „Obiteljska medijacija sa starijim osobama“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada prof. dr. sc. Branke Sladović Franz s naslovom „Edukativna supervizija obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog Ružice Pandža s naslovom „Analiza provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskom centru u Vukovarsko- srijemskoj županiji u razdoblju 2016.-2017. godine“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Rešetar.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog Ivane Jakelić s naslovom „Obilježja obiteljske dinamike u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, doc. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana