26. 4. 2018. u 11:04

zvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 25. travnja 2018.

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Estere Bašić s naslovom „Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Estere Bašić s naslovom „Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

b) Prihvaća se završni rad Ane Jedličko s naslovom „Zaštita žrtava nasilja u obitelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ane Jedličko s naslovom „Zaštita žrtava nasilja u obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

c) Prihvaća se završni rad Ljiljane Podunajec s naslovom „Zaštita dostojanstva kao osobnog prava uz poseban osvrt na građanskopravni aspekt zaštite dostojanstva radnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljiljane Podunajec s naslovom „Zaštita dostojanstva kao osobnog prava uz poseban osvrt na građanskopravni aspekt zaštite dostojanstva radnika“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sanje Orelj s naslovom „Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jasenke Požega s naslovom „Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Valerije Kanđera s naslovom „Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

ad.4.

Ivi Kemec Kokot polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zadužnica - vrijednosni papir sui generis“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Nina Tepeš.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ive Kemec Kokot s naslovom „Zadužnica - vrijednosni papir sui generis“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

ad.5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Dubravke Šebić Stoček s naslovom „Stavovi ravnatelja centara za socijalnu skrb o superviziji u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Zdep s naslovom „Očekivanja, percepcije potreba i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja domova socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.6.

Sadržaj programa edukacije „Upravno postupovno pravo“ kao oblika cjeloživotnog obrazovanja, s pripadajućih 5 ECTS bodova, priznaje se kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Javno pravo i javna uprava“.


ad.7.

Sadržaj programa edukacije službenika u javnopravnim tijelima u zastupanju javnopravnih tijela u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, s pripadajućih 5 ECTS bodova, priznaje se kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Javno pravo i javna uprava“.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana