30. 11. 2017. u 10:23
Uređeno: 1. 12. 2017. u 09:34

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 29. studenoga 2017.

 

ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Ivane Parać Vukomanović s naslovom „Platni sustavi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Parać Vukomanović s naslovom „Platni sustavi“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

b) Prihvaća se završni rad Darije Mendeš s naslovom „Integracija duhovnosti u savjetovanju i psihoterapiji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Darije Mendeš s naslovom „Integracija duhovnosti u savjetovanju i psihoterapiji“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv.prof. dr. sc. Gordana Berc, izv. prof. dr. sc. Martina Ferić.

 

ad.3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ljiljane Podunajec s naslovom „Zaštita dostojanstva kao osobnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Petar Klarić.

 

ad.4.

a) Ivani Vrcić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Institut javnog bilježništva s osvrtom na promet nekretnina u latinskom tipu notarijata“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

b) Veroniki Kordić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Naknada za oduzeto vlasništvo u svjetlu novih propisa o izvlaštenju“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Hano Ernst.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valerije Kanđere s naslovom „Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sandre Matošina Borbaš s naslovom „Doprinos teorije izbora prakse obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ane Jedličko s naslovom „Zaštita žrtava nasilja u obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nikice Hamer Vidmar s naslovom „Povjerljivost u superviziji“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ljiljana Igrić.

 

ad 6.

Vijeće poslijediplomskih studija ovlašćuje povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Marko Jurić i voditelj specijalističkog studija, odnosno smjera sveučilišnog poslijediplomskog studija da odlučuje u predmetima prijelaza s poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija na poslijediplomske specijalističke studije, u predmetima prijelaza s poslijediplomskih specijalističkih studija na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, te u predmetima nastavka poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija i poslijediplomskih specijalističkih studija za studente koji su započeli ili završili poslijediplomske znanstvene (magistarske) studije, i to u predmetima koji se odnose na poslijediplomske studije u znanstvenom polju pravo koje izvodi Fakultet.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana