29. 9. 2017. u 11:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 27. rujna 2017.

 

ad.2.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Parać Vukomanović s naslovom „Platni sustavi“ u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Estere Bašić s naslovom „Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Maje Pudić s naslovom „Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

 

ad 3.

Lani Marković polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Prijevoz lijekova u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu i odgovornost prijevoznika za robu (lijekove)“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

 

ad.4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Veronike Kordić s naslovom „Naknada za oduzeto vlasništvo u svjetlu novih propisa o izvlaštenju“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, izv. prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Vrcić s naslovom „Institut javnog  bilježništva s osvrtom  na promet nekretnina u latinskom tipu notarijata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, izv. prof.dr.sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Nikola Gavella.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2023 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana