29. 4. 2016. u 13:02
Uređeno: 5. 7. 2016. u 10:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015/2016.- 27. travnja 2016.

 

ad 1.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Katarine Špehar Fiškuš s naslovom „Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Vladimira Žakman-Ban.

 

ad 2.

Martini Kušanić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sustav razmjene informacija na području oporezivanja dohotka od štednje“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marka Bosnića s naslovom „Zastara kod ugovora o osiguranju“, u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, akademik Jakša Barbić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana