29. 2. 2016. u 11:12
Uređeno: 29. 2. 2016. u 11:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. veljače 2016.

 

ad.2.

Prihvaća se završni rad Josipa Vučkovića s naslovom „Ustavnopravni položaj neovisnih regulatornih tijela u hrvatskom i poredbenom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Josipa Vučkovića s naslovom „Ustavnopravni položaj neovisnih regulatornih tijela u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: doc. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Branko Smerdel, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić

 

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Glorije Odobašić s naslovom „Izazovi u psihosocijalnom tretmanu ovisnosti u terapijskim zajednicama“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jelene Klinčić s naslovom „Analiza provođenja sigurnosne i zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji u KP Vrapče“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Katarine Špehar Fiškuš s naslovom „Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu“, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Vladimira Žakman-Ban.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana