21. 12. 2015. u 09:07
Uređeno: 21. 12. 2015. u 09:08

ad 1.

Na zapisnik sa 2. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2015/16. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 2. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2015/16. godini.

 

ad 2.
Prihvaća se završni rad Josipe Crnoja Bartolić s naslovom „Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Josipe Crnoja Bartolić s naslovom „Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tomislava Buntaka s naslovom „Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Damira Sankovića s naslovom „Uloga policijskog istražitelja u provođenju dokazne radnje ispitivanja okrivljenika“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Josipa Vučkovića s naslovom „Ustavnopravni položaj neovisnih regulatornih tijela u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: doc. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Sanja Barić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2023 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana