3. 11. 2015. u 11:16
Uređeno: 3. 11. 2015. u 11:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2015/16. godini –  28. listopada 2015.

 

ad 3.

 

a) Prihvaća se završni rad Maje Grgec s naslovom „Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Grgec s naslovom „Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

b) Prihvaća se završni rad Ivančice Koren s naslovom „Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivančice Koren s naslovom „Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.

 

c) Prihvaća se završni rad Jasminke Lovretić s naslovom „Nasilničko ponašanje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jasminke Lovretić s naslovom „Nasilničko ponašanje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

 

d) Prihvaća se završni rad Željke Potočki Prepelić s naslovom „Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Željke Potočki Prepelić s naslovom „Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

e) Prihvaća se završni rad Ivanke Petrović s naslovom „Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivanke Petrović s naslovom „Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

f) Prihvaća se završni rad Lidije Turudija s naslovom „Duhovnost i mentalno zdravlje“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lidije Turudija s naslovom „Duhovnost i mentalno zdravlje“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 4:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Josipe Crnoja Bartolić s naslovom „Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 5.

a) Tatjani Kovačić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustvo provedbe Malih kreativnih specijalizacijskih skupina u radu s djecom i roditeljima – perspektiva voditelja“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

b) Maji Fuks Mazarek polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Udomiteljstvo odraslih osoba s težim zdravstvenim stanjem i/ili invaliditetom iz perspektive udomitelja na području Karlovačke županije“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

ad 6.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Usporedba modela međunarodne policijske suradnje“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Damira Sankovića s naslovom „Uloga policijskog istražitelja u provođenju dokazne radnje ispitivanja okrivljenika“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

 

c9 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Alenke Aladrović Deklman s naslovom „Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika CZSS-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2023 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana