29. 5. 2015. u 10:34

 

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  27. svibnja 2015.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Vladimira Dukšija s naslovom „Razmjena informacija kao zabranjeno djelovanje poduzetnika u pravu tržišnog natjecanje Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vladimira Dukšija s naslovom „Razmjena informacija kao zabranjeno djelovanje poduzetnika u pravu tržišnog natjecanje Europske unije“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar.

 

b) Prihvaća se završni rad Šime Čolaka s naslovom „Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Šime Čolaka s naslovom „Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Jure Šimović, doc. dr. sc. Frane Staničić.

 

ad 3.

a) Blaženki Klarić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Prilagodba djece osnovnoškolske dobi na razvod roditelja“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

 

b) Maji Smrekar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

 

ad 4.

a)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Mrzlečki s naslovom „Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanje stručnjaka: primjer poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lidije Turudija  s naslovom „Duhovnost i mentalno zdravlje“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar , izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

c)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Gordane Stolfa s naslovom „Obilježja i odrednice partnerskih sukoba“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana