29. 9. 2017. u 11:01
Uređeno: 2. 10. 2017. u 13:47

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. rujna  2017.

 

ad.2.

Prihvaća se izmjena Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

U članku 28. stavak 4. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mijenja se i glasi:

„Sjedište je Fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14.“

 

ad.3.

Prihvaća se studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo.

 

ad.5.

 

a) Prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

b) Dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

c) Dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

d) Dr. sc. Ozren Pilipović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

e) Dr. sc. Lana Mužinić Marinić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.6.

 

a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko  i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko  i općeprometno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko  i općeprometno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko  i općeprometno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Polonca Končar, professor emeritus u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grada radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno  pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana upravno  pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dario Đerđa,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo,   znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti,  znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko rehabilitacijske znanosti,   znanstvena grana poremećaji u ponašanju – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za nastavni predmet Engleski jezik, na Katedri za strane jezike.

U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, redovita profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.          

 

ad.7.

Imenuje se  stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države u sastavu:  doc. dr. sc. Luka Burazin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet u Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet u Sveučilišta u Osijeku,  prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita rofesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet u Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.8.

Dr. sc. Nevia Čičin-Šain ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Neviu Čičin-Šain  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.9.

Doc. dr. sc. Marijana Majdak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marijanu Majdak izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.10.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Tea Matkovića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić,   izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana  socijala politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, izvanredni profesor u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.11.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Tene Hoško u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ines Medić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

 

ad.12.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme, (zamjena za rodiljni dopusta).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Teo Matković, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.13.

Ovlašćuje se Josip Pandžić za izvođenje seminarske nastave na Katedri za socijalnu politiku.

 

ad.14.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici dr. sc. Sandri Marković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Ustavno pravo u zimskom semestru akad. god. 2017/2018.

 

ad.15.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2017/2018.

a) seminar: prof. dr. sc. Milovan Kubat, doc. dr.sc. Irena Bralić, Mladen Sučević, Pavao Škare

b ) vježbe: dr. sc. Jadranko Jug, Mirjana Magud, Željko Pajalić, Đuro Sessa, Renata Šantek, Tomislav Aralica , Sandra Artuković Kunšt, Boris Ljubić, Nevenka Hrkač, Renata Košir Skračić, Ines Kovačević, Vesna Kresek, Ivana Markotić, Marina Parać Garma, Ines Bojić, Vlatka Cikač.

 

ad.16.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmetima Katedre za građansko procesno pravo u akad. god. 2017/2018.: Vitomir Boić, Tihana Cišper, Branka Ćiraković, Domagoj Franjo Frtić, Vinka Ilak, Dražen Jakovina, Dragan Katić, Ines Kovačević, Ana Lovrinov, Tomislav Nagy, Nada Nekić Plevko, Ivana Požar, Radovan Raduka, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević, Stjepan Šaškor.

 

ad.17.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Željku Karasu i doc. dr. sc. Jospu Pavličeku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Kriminalistika u akad. god. 2017/2018.

 

Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Milovanu Kubatu, prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki i doc. dr. sc. Davoru Mayeru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2017/2018.

ad.18.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2017/2018.

 

ad.19.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2017/2018.

 

ad. 20.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2017/2018.:

1.) Menadžment u socijalnom sektoru              

     mr. sc. Domagoj Račić, 

2.) Socijalna psihijatrija                                    

     doc. dr. sc. Draženka Ostojić, dr. sc Tihana Jendričko,           

3.) Psihijatrija u lokalnoj zajednici                                 

     prof. dr. sc. Lana Mužinić, dr. sc. Stipe Drmić,

4.) Europska socijalna politika  

     Mateja Medlobi,                                

5.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja        

     Ines Fabijanić, Nataša Kranjčec, Mr.sc. Snježana Šalamon, Andrea Radić, Anita      Matijević, Antun Ilijaš,

6.) Odabrana područja-obitelj  

      Valerija Kanđera, Božena Horvat Alajbegović, Aida Handžić    

7.) Odabrana područja-osobe sa invaliditetom                                                             

     Marijan Alfonso Sesar  

8.) Osnove savjetovanja                                              

     Dunja Lačan, Mia Mrdešić, Sara Tkalec, Nikolina Batista, Martina Podobnik, Julijana Ćosić  

9.) Socijalni rad u organiziranju zajednice

     Nedjeljko Marković, Suzana Jedvaj                                                

10.)Metodologija istraživanja u socijalnom radu

     Tina Krznarić               

11.) Uvod u psihologiju
    
Anamarija Bohaček, Jelena Matić, Zrinka Pandžić                                                

12.) Socijalna politika i socijalni razvoj                                                              

      prof. dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović,

13.) Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca

    Maja Ernečić,

14.) Marginalne grupe

    Margareta Gregurović,

15.) Socijalni rad u zdravstvu

   Ivana Mošćić Pražetina

16.) Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere

   Marijana Ivanešić.

 

ad. 21.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mirana Marelje s naslovom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mirana Marelje s naslovom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Zrinka Ernet-Sunko, izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas.

 

ad. 22.

Mr. sc. Orsatu Milljeniću, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

 

ad. 23.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nike Bačić Selanec s naslovom „"Građanstvo Europske unije iz perspektive pravnog realizma / A Realist Account of European Union Citizenship" u satavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. Daniel Halberstam, prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. JUDr. Zdenek Kühn.

 

ad. 24.

Pisani rad Anđele Magdić s naslovom „Komparativni prikaz sustava građanske odgovornosti za štetu uzrokovanu onečišćenjem mora uljem i pogonskim gorivom“, priznaje se kao diplomski rad.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana