11. 9. 2017. u 10:38

ad.1.

Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Igor Gliha, a za zamjenicu prof. dr. sc. Nina Tepeš.

 

ad.2.

Za članove Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:

 

prof. dr. sc. Igor Gliha, član – prof. dr. sc. Marko Baretić, zamjenik člana

prof. dr. sc. Nina Tepeš, članica – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik članice

prof. dr. sc. Siniša Petrović, član – izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zamjenica člana

prof. dr. sc. Marko Petrak, član – izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović, zamjenica člana

prof. dr. sc. Ivan Koprić, član – izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, zamjenica člana

prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica – izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, zamjenica člana

prof. dr. sc. Ivan Rimac, član – doc. dr. sc. Jelena Ogresta, zamjenica člana

prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član – doc. dr. sc. Viktor Gotovac, zamjenik člana

 

ad.3.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Zrinka Ernet Sunko, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana