26. 1. 2017. u 10:33
Uređeno: 10. 2. 2017. u 14:03

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –25. siječnja 2017.

ad.4.
a) Prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
b) Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
c) Prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.5.
Dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
Dr. sc. Maja Munivrana Vajda, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.6.
a) Izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Tamaru Perišin izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
 
b) Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Ninu Tepeš izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
 
c) Doc. dr. sc. Hano Ernst ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Hanu Ernsta izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 
d) Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Romanu Matanovac Vučković izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 
e) Doc. dr. sc. Đorđe Gardašević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Đorđa Gardaševića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 
ad.7.
Dr. sc. Lana Ofak ispunjava uvjete propisane člankom 32. stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da dr. sc. Lanu Ofak, sukladno članku 32. stavku 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 
ad.8.
Dr. sc. Kristian Turkalj  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Kristiana Turkalja izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
 
ad.9.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
c) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonija Žižak,redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, doc. dr. sc. Luka Burazin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, doc. dr. sc. Ivana Tucak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države.
 
e) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

f) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
g) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju kliničke i medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Klinika za psihijatriju Vrapče, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
h) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metode socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, prof. dr. sc. Marina Ajduković,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
ad.10.
Ovlašćuje se Nika Bačić Selanec za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za europsko javno pravo.
 
ad.11.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Politička ekonomija“ i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“ u akad. god. 2016/2017.
 
ad.12.  
Daje se suglasnost vanjskom suradniku Marinusu Jacobusu van den Brink za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta European Public Law u akad. god. 2016/2017.
 
ad.13.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta International Criminal Law na Sveučilištu u Luksemburgu u akad. god. 2016/2017.
 
ad.14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Maje Kolega s naslovom s naslovom „Prediktori socijalno poduzetničke namjere studenta poduzetničkih i psihosocijalnih studija“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Drago Čengić.
 
ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marka Bratkovića s naslovom „Revizija po dopuštenju“ u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Aleš Galič.
 
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana