22. 12. 2016. u 11:45
Uređeno: 22. 12. 2016. u 11:46

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 21. prosinca 2016.

 

 

ad.6.

Fakultetsko vijeće ovlašćuje Upravu da nastavi s Fakultetskim projektom u 2017. godini.

 

ad.7.

a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Krešimir Sajko, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Dario Đerđa, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Lane Ofak u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Ustavni sud Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić,  izvanredni profesor znanstvenom polju pravo - znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

 

ad.10.

Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Irene Horvatić-Bilić na nastavno radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika.

Za članicu stručnog povjerenstva za podnošenje izvješća o radu dr. sc. Irene Horvatić-Bilić predlaže se izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.  

 

ad.11.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Snježani Vasiljević za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju - Europski studiji Doktorske škole Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2016/2017.

 

ad. 12.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo Europske unije na pravnom studiju   International Christian University u Tokiju, Japan, od 6. do 11. veljače 2017.

 

ad.13.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tijane Vukojičić Tomić s naslovom „Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Tijane Vukojičić Tomić s naslovom „Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Blažević.

 

ad.14.

a) Miranu Marelji polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“.

Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko.

 

b) Aniti Dučkić Sertić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Proces oporavka od odvisnosti – iskustvo transformacijske promjene kod bivših ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama“.

Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

 

c) Željki Radošević, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnom mjestu u okviru policijske profesije“.

Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

 

ad.15.
Pisani rad Rajke Lozo s naslovom „Govor mržnje na internetu kroz prizmu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana