27. 10. 2016. u 10:21

 Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. listopada 2016.

 

ad.4.

Dr. sc. Marko Baretić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.5.

Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj

izbor.

 

ad.6.

Dr. sc. Aleksandar Maršavelski, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.7.

Dr. sc. Teo Giljević, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Snježanu Vasiljević izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.9.

a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pravo društava i trgovačko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pravo društava i trgovačko pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.10.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima dr. sc. Branki Ančić i dr. sc. Pašku Biliću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za sociologiju u akademskoj godini 2016/2017.

 

ad.11.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u  akad. god. 2016/2017.: dr. sc. Ivan Glavić, Gordana Mihela Grahovac, Lidija Horvat, mr. sc. Danka Hržina, Tomislav Kamber, Darko Klier, Krešimir Krsnik, Irena Kvaternik, Aleksandra Leljak, Renata Miličević, dr. sc. Oliver Mittermayer, Dragan Novosel, Ljubo Pavasović Visković, Helenca Pirnat Dragičević, Renata Pražetina Kaleb, Silvano Radoljubac, dr. sc. Krešimir Škarica, Tanja Vranjican Đerek.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2016/2017.: mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Mladen Vukmir, Nikola Protrka, Sanja Silaj Zeman.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za izvođenje vježbi iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za upravno pravo u akad. god. 2016/2017:
-           Dragani Brkić za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju,

 • Nataliji Podgajski za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno postupovno pravo na preddiplomskom stručnom poreznom studiju.

 

ad. 12.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2016/2017. iz nastavnih predmeta:

 • Pravo industrijskog vlasništva: doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka  Adamović
 • Pravo konkurencije: mr.sc. Marijana Liszt, mr. sc. Olgica Spevec, Mladen Cerovac, Vesna Patrlj, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, dr. sc. Nikola Popović
 • Sportsko pravo: Antonio Zujić, Ivica Veselić, Sara Sanela Butorac, dr. sc. Marija Zuber, Damir Vrbanović, dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja, dr. sc. Krešimir Šamija, dr. sc. Vanja Smokvina, prof. Dag Modrić, prof. dr. sc. Ivica Drinković, dr. sc. Ivica Franjko.
 • Bankarsko pravo: Željka Bregeš, Renata Matošević, Ana Cvitković, Tihana Marija Miladin

   

  Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2016/2017.

   

  Daje se suglasnost vanjskim suradnicama Nives Radišić i Mihaeli Jozipović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akademskoj godini 2016/17.

   

ad. 13.

Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2016/2017. vanjskim suradnicima: Francuski jezik pravne struke - Jasna Horn, prof., Engleski  jezik pravne struke - Eamonn Shanahan, MA.

 

ad.14.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić i prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Politologija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2016/2017.

 

ad.15.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Desanke Sarvan s naslovom „Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskog prava na vodu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Desanke Sarvan s naslovom „Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskog prava na vodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

 

b)Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mladenke Grgić s naslovom „Pravni položaj uprave i nadzornog odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Mladenke Grgić s naslovom „Pravni položaj uprave i nadzornog odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, akademik Jakša Barbić.

 

ad.16.
Renati Ćorić Špoljar polaznici poslijediplomskog doktorskog studija uz socijalnog rad i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja“.

Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

 

ad.17.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mirana Marelje s naslovom „Povijesni razvoj ograničenja vođenja međunarodnih oružanih sukoba“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Zrinka Ernet Sunko, dr. sc. Ivica Zvonar.

 

ad.18.

Pisani rad Mie Grgić s naslovom „Upravljanje zgradama u svjetlu odnosa upravitelja i suvlasnika“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Sandre Dimitrijević s naslovom „Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Dunje Janeš s naslovom „Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Matee Miljuš s naslovom „Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana