31. 5. 2016. u 12:11
Uređeno: 31. 5. 2016. u 12:16

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. svibnja 2016.

 

ad.1.

Doc. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanosti.

 

ad.2.

Tijana Vukojičić Tomić, predavač, ponovno se izabire na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

ad.3.

Dubravka Prelec, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.4.

Doc. dr. sc. Mirela Krešić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Mirelu Krešić  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.5.

Doc. dr. sc. Ivana Bajakić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Ivanu Bajakić  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.6.

Doc. dr. sc. Frane Staničić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Frane Staničića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Nenada Rančića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Ustavni sud Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mladen Vedriš,  redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Aleksandra Maršavelskog u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija –Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Vande Božić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Leo Cvitanović,   redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija –Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad. 10.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Sandre Marković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel,  redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Hana Horak,   redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad. 11.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Irene Horvatić Bilić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika.

Za članicu stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Irene Horvatić Bilić predlaže se izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

ad. 12.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Gojka Ostojića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redovit profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, izvanredni profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana financije – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad. 13.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Andrei August za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta Pravo društava u ljetnom semestru akad. god. 2015/2016.

 

ad.14.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Morane Derenčinović Ruk s naslovom „Razvoj i pravno uređenje sukoba interesa i instituta usklađenosti na hrvatskom tržištu kapitala“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Morane Derenčinović Ruk s naslovom „Razvoj i pravno uređenje sukoba interesa i instituta usklađenosti na hrvatskom tržištu kapitala“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Antuna Bilića s naslovom „Ugovorna solidarnost dužnika“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Antuna Bilića s naslovom „Ugovorna solidarnost dužnika“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jelene Roškar s naslovom „Ugovor o posudbi u europskoj pravnoj tradiciji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jelene Roškar s naslovom „Ugovor o posudbi u europskoj pravnoj tradiciji“ u sastavu: doc. dr. sc. Mirela Krešić, prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš.

 

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Tota s naslovom „Operativni leasing“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Aleksandre Popovski s naslovom „Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnog dobra u općoj upravi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, doc. dr. sc. Lana Ofak.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Desanke Sarvan s naslovom „Pravno utemeljenje i implikacije implementacije ljudskog prava na vodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

 

ad.16.
a) Ivici Kokotu polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenopravna zaštita djece od spolnog zlostavljanja i iskorištavanja putem računalnog sustava“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

 

b) Maji Kolega polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prediktori socijalno poduzetničke namjere studenta poduzetničkih i psihosocijalnih studija“.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad.17.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mije Galiota s naslovom „Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela davanja mita“ u sastavu: doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

 

ad.18.

Daje se suglasnost akademiku Davoru Krapcu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

 

ad.19.

Ivanu Obadiću odobrava se neplaćeni dopust od 1. lipnja 2016. do 31. listopada 2016. godine radi znanstvenog usavršavanja na European University Institute u Firenci.

Ivanu Obadiću u razdoblju od 1. lipnja 2016. do 31. listopada 2016. godine mirovati će sva prava i obveze iz radnog odnosa.

 

ad.20.
Pisani rad Tonija Nogolice s naslovom „Oslobođenje dužnika od odgovornosti za neispunjenje obveze prema čl. 79. Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.  godine“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

ad. 21.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 

  1. IVAN BRANIMIR PAVIČIĆ, IVAN PIŽETA: SLUČAJ „FRANAK“ ANALIZA SLUČAJA, NOVI PRISTUP ISPITIVANJU VALJANOSTI UGOVORA O KREDITU I NASTAVAK SLUČAJA PRED MEĐUNARODNIM TIJELIMA (mentor prof. dr. sc. Siniša Petrović)
  2. EMINA PINJIĆ I LUCIJA VRANEŠEVIĆ: DJELOTVORNA ZAŠTITA PRAVA NA DOM U PARNICI I OVRSI. OD PARTIKULARNIH DO SUSTAVNIJIH RJEŠENJA  (mentori prof. dr. sc. Alan Uzelac i Marko Bratković, mag. iur.)
  3. ANDREA KONJEVIĆ: INTERNATIONAL OBLIGATIONS OF STATES IN THE PROTECTION OF REFUGEES IN THE 21ST CENTURY: THE CASE OF MASS INFLUX OF REFUGEES TO EUROPE (mentor: prof. dr. sc. Davorin Lapaš)
  4. ANDRO ATLAGA, LOVRE VULIĆ: PITANJE VJERODOSTOJNOSTI ICTY-A KROZ PRIZMU PREDMETA GOTOVINA (mentorica: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda)
  5. RELJA RAJKOVIĆ I LUKA KUŠPILIĆ. AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FIKTIVNIH LIKOVA ILI: KADA JE I SUPERJUNACIMA POTREBNA ZAŠTITA (mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha)
  6. ANTONIA ĆURKOVIĆ, MARKO KRALJEVIĆ, ANA-MARIJA MIOKOVIĆ: ODNOSI IZMEĐU DRŽAVE I VJERSKIH ZAJEDNICA U EUROPSKOJ UNIJI – ANALIZE I KRITIKE (mentor: doc. dr. sc. Vanja Ivan Savić)
  7. ALMA PEZEROVIĆ I MAJA VUČKOVIĆ: JESMO LI ONO ŠTO SLUŠAMO? POVEZANOST RIZIČNIH PONAŠANJA S VRSTAMA GLAZBE KOJU MLADI SLUŠAJU (mentor: doc. dr. sc. Linda Rajhvan Bulat i Nika Sušac, prof. psih.)
  8. VANJA SALINA, JOSIP STIPELJKOVIĆ: 28 NIJANSI SIVE:  NON-ENTRÉE POLITIKA EUROPSKE UNIJE U SVJETLU  PRAVA NA AZIL (mentorica: doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak)
  9. JOSIP SALAMUNOVIĆ: INSTITUT SREDNJOVJEKOVNE PAPINSKE INKVIZICIJE – PRAVNI ASPEKTI NASTANAKA, RAZVOJA I TIJEKA IZVANREDNOG INKVIZICIJSKOG POSTUPKA PREDIZVANREDNIM INKVIZICIJSKIM SUDOVIMA SREDNJOVJEKOVNE PAPINSKE INKVIZICIJE (mentorica: izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko)
  10. SANDRA DIMITRIJEVIĆ, DUNJA JANEŠ, MATEA MILJUŠ: PRAVNA REGULATIVA OBITELJSKOG NASILJA I NEOSJETLJIVOST INSTITUCIJA PREMA ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA (mentori: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda i dr. sc. Aleksandar Maršavelski).       

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana