29. 4. 2016. u 13:00

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. travnja 2016.

 

ad.1.

Prof. dr. sc. Davor Krapac predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. Jasna Omejec predlaže se za sutkinju Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. Željko Potočnjak predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 

ad.2.

Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta „Introduction to Family Law“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo (ERASMUS), za nositelja predmeta imenuje se izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović.

 

ad.4.

Prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.5.

Dr. sc. Henrik-Riko Held, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.6.

Dr. sc. Dunja Pastović, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.7.

Dr. sc. Melita Carević, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.8.

Dr. sc. Mateja Crnković, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

ad.9.

Dr. sc. Iva Savić, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

ad. 10.

Dr. sc. Jelena Matančević, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 11.

Dr. sc. Ana Miljenović, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

Dr. sc. Lucija Vejmelka, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 12.

Dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Doru Zgrabljić Rotar izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad. 13.

Dr. sc. Nikola Popović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nikolu Popovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.14.

Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina,       redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Marijane Majdak u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Neven Ricijaš, docent u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

 

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu dr. sc. Tijane Vukojičić Tomić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravo pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravo pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,        izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.17.

Dr. sc. Teo Giljević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Tea Giljevića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.18.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Gordane Marčetić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivane Bajakić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladen Vedriš,  redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Mirele Krešić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,  redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Petrak,  redoviti profesor znanstvenom polju pravo - znanstvena grana rimsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku. 

 

ad.21.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Frane Staničića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Ustavni sud Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić,  izvanredni profesor znanstvenom polju pravo - znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, izvanredni profesor znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

ad.22.

Ines Rezo izabire se za doktoranda na projektu „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“, na određeno vrijeme.

 

ad.23.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo, na određeno vrijeme.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta,    redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Snježana Vasiljević, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.24.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicama Željki Bregeš i Darii Bošnjak za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta Pravo društava u ljetnom semestru akad. god. 2015/2016.

 

ad.25.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Stjepana Gadže s naslovom „Nexus requirements for taxation of non-residents' business income: a normative evaluation in the context of the global economy / Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije“

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Stjepana Gadže s naslovom „Nexus requirements for taxation of non-residents' business income: a normative evaluation in the context of the global economy / Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Renata Perić.

 

ad.26.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Zvonimira Šafranka s naslovom „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

ad.27.

Mirelli Rodin polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenog tržišnog natjecanja“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

 

ad.28.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Stjepana Novaka s naslovom „Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma: Nadzor nad mjerama ograničavanja (sankcijama)“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

 

ad.29.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2016/2017.

 

ad.30.

Pisani rad Doroteje Jačmenica Pušenjak s naslovom „Djeca u sjeni: od marginalizacije do aktualizacije - Društveni i pravni položaj djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora “, priznaje se kao diplomski rad.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana