3. 11. 2015. u 11:32
Uređeno: 9. 11. 2015. u 13:08

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. listopada 2015.

 

ad. 1.

Za članicu Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, a za zamjenika prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

ad.2.

Za članove Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:

 

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, članica – prof. dr. sc. Marko Petrak, zamjenik članice

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, član – doc. dr. sc. Lana Ofak, zamjenica člana

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica – doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, zamjenica članice

Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, član – doc. dr. sc. Gordana Berc, zamjenica člana

 

ad.3.

Za predstojnike zavoda za akademske godine 2015/16. i 2016/17. izabiru se:  

Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo                                 - prof. dr. sc. Maja Seršić

Zavod za javno pravo i javnu upravu                                                      - prof. dr. sc. Branko Smerdel

Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju                        - doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost - prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo                                                - prof. dr. sc. Marko Petrak

Zavod za socijalni rad                                                                             - prof. dr. sc. Marina Ajduković

Zavod za socijalnu politiku                                                                      - prof. dr. sc. Gojko Bežovan

  

ad.4.

za predstojnike katedri za akademske godine 2015/16. i 2016/17. izabiru se:  

 

Katedra za opću teoriju prava i države                          - doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
Katedra za rimsko pravo                                               - prof. dr. sc. Marko Petrak

Katedra za opću povijest prava i države                       - izv.prof.dr. sc. Zrinka Erent Sunko

Katedra za povijest hrvatskog prava i države                - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Katedra za sociologiju                                                   - prof. dr. sc. Duško Sekulić

Katedra za ustavno pravo                                             - prof. dr. sc. Branko Smerdel

Katedra za kazneno pravo                                            - prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Katedra za kazneno procesno pravo                             - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Katedra za obiteljsko pravo                                           - prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Katedra za ekonomske znanosti                                    - prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Katedra za pravnu informatiku                                       - prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Katedra za europsko javno pravo                                  - prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Katedra za građansko pravo                                         - prof. dr. sc. Igor Gliha

Katedra za građansko procesno pravo                          - prof. dr. sc. Alan Uzelac

Katedra za upravnu znanost                                         - prof. dr. sc. Ivan Koprić

Katedra za međunarodno pravo                                    - prof. dr. sc. Maja Seršić

Katedra za financijsko pravo

i financijsku znanost                                                      - prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Katedra za radno i socijalno pravo                                - prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Katedra za upravno pravo                                             - izv. prof. dr. sc. Marko Šikić

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava                - prof. dr. sc. Siniša Petrović

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo                 - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar

Katedra za međunarodno privatno pravo                       - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Katedra za psihologiju                                                   - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Katedra za teoriju i metode socijalnog

rada                                                                               - prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Katedra za gerontologiju                                               - izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk

Katedra za područja socijalnog rada                             - prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Katedra za socijalnu politiku                                         - izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić

Katedra za metodologiju istraživanja

u socijalnom radu i socijalnoj politici                             - prof. dr. sc. Ivan Rimac

Katedra za strane jezike                                               - izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac

 

ad 5.

Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2015/16. i 2016/17.:

 

1. ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST

 1. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
 3. Prof. dr. sc. Marko Petrak
 4. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 5. Izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin
 6. Doc. dr. sc. Gordana Berc
 7. Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 8. Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
 9. Dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 10. Sonja Trgovčić, studentica

2. KNJIŽNIČNI ODBOR  

 1. Doc. dr. sc. Mirela Krešić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
 3. Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 4. Dr. sc. Andrea Horić
 5. Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
 6. Josip Salamunović, student

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, predsjednica
 2. Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije
 3. Prof. dr. sc. Marko Petrak
 4. Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 5. Izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović
 6. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
 7. Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 8. Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec
 9. Karlo Kožina, student

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 1. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
 3. Prof. dr. sc. Vilim Bouček
 4. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
 5. Prof. dr. sc. Zdravka Leutar
 6. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 7. Prof. dr. sc. Slaven Ravlić
 8. Prof. dr. sc. Alana Uzelac
 9. Matea Glavina, studentica

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA

 1. Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić
 3. Doc. dr. sc. Vedran Đulabić
 4. Dr. sc. Tomislav Jakšić
 5. Luka Kos, student

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA

 1. Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 3. Doc. dr. sc. Vanja Branica
 4. Doc. dr. sc. Vedran Đulabić
 5. Doc. dr. sc. Đorđe Gardašević
 6. Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
 7. Petar Kovačević, student

7. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

 1. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 3. Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
 4. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 5. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 6. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš
 7. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 8. Doc. dr. sc. Luka Burazin
 9. Doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
 10. Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
 11. Doc. dr. sc. Nina Gumzej
 12. Karla Vlahinja, studentica

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 1. Prof. dr. sc. Maja Seršić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Josip Kregar
 3. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
 4. Doc. dr. sc. Hano Ernst
 5. Doc. dr. sc. Tomislav Karlović
 6. Dr. sc. Andrea Horić
 7. Dr. sc. Ivan Šimović
 8. Josip Salamunović, student

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 1. Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
 2. Izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić
 3. Doc. dr. sc. Sonja Cindori
 4. Doc. dr. sc. Ivana Dobrotić
 5. Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar
 6. Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
 7. Dr. sc. Tihomir Katulić
 8. Domagoj Dananić, student

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE

 1. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 3. Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
 4. Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
 5. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 6. Prof. dr. sc. Branko Smerdel
 7. Izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
 8. Nedia Opačak, studentica

12. ODBOR ZA ALUMNIJE

 1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
 3. Prof. dr. sc. Petar Miladin
 4. Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
 5. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 6. Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
 7. Izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
 8. Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
 9. Doc. dr. sc. Ivan Milotić
 10. Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
 11. Dr. sc. Marko Jurić
 12. Dr. sc. Jelena Ogresta

13. ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I SURADNJU S VANJSKIM DIONICIMA

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
 3. Prof. dr. sc. Zoran Šućur
 4. Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
 5. Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 6. Doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
 7. Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 9. Mladen Sučević, odvjetnik
 10. Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore
 11. Martin Hren, student

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE

 1. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
 3. Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
 4. Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
 5. Doc. dr. sc. Frane Staničić
 6. Dr. sc. Zoran Burić
 7. Matea Krsnik, studentica

15. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 3. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić
 4. Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
 5. Doc. dr. sc. Anamarija Musa
 6. Dr,. sc. Marta Dragičević Prtenjača
 7. Danijel Relković
 8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 10. Tena Ratković
 11. Danijel Javorić Barić, student

16. ODBOR ZA MIRENJE

 1. Doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
 2. Doc. dr. sc. Vanja Branica
 3. Dr. sc. Jasmina Džinić

ad.6.

Za članove Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na rok od četiri godine, imenuju se:

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak, član povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, članica povjerenstva

Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, zamjenica članice povjerenstva

Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, zamjenik člana povjerenstva

Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, zamjenica članice povjerenstva

 

ad.7.

Za članove Stegovnog suda izabiru se:

izv. prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik predsjednika

 

članovi prvostupanjskog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović

prof. dr. sc. Davorin Lapaš

doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Gloria Gudelj, studentica

Petar Kovačević, student

Nedia Opačak, studentica

Josip Salamunović, student

 

članovi drugostupanjskog vijeća:

prof. dr. sc. Marko Petrak

prof. dr. sc. Marina Ajduković

prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Domagoj Dananić, student

Danijel Javorić Barić, student

 

izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, stegovna tužiteljica

doc. dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik stegovne tužiteljice

doc. dr. sc. Frane Staničić, tajnik Suda

 

ad.8.

Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić imenuje se ECTS koordinatorom za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij.

 

ad.9.

Imenuje se istražno povjerenstvo u sastavu:

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

Prof. dr. sc. Marko Petrak

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa

Dr. sc. Henrik-Riko Held

Dr. sc. Ivan Šimović

Aleksandar Maršavelski

 

ad.11.

Prihvaća se izmjena studijskog programa i izvedbenog plana nastavnog predmeta Europsko javno pravo na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo na način da se seminarska nastava uz redovite seminarske grupe na hrvatskom jeziku održava i za jednu dodatnu seminarsku grupu na engleskom jeziku.

 

ad.12.
Fakultetsko vijeće daje suglasnost za provedbu postupka javne nabave stranih znanstvenih časopisa i elektroničkih inačica časopisa za 2016. godinu.

 

ad.13.
Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.14.

Doc. dr. sc. Maja Laklija, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

 

ad.15.
Dr. sc. Marina Milić Babić, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu: 60% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.16.
Dr. sc. Tihana Jendričko, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.17.

Dr. sc. Ivana Bajakić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Bajakić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.18.

Sanda Pipunić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Kristina Ratković, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.19.

Daria Dubajić ispunjava propisane uvjete za upis na združeni poslijediplomski doktorski studij „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina“/“ Human Rights, Society, and Multi-Level Governance“.

Daria Dubajić izabire se za znanstvenog novaka na određeno vrijeme od 3 godine na Katedri za upravnu znanost.

 

ad.20.
Dr. sc. Duška Šarin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Dušku Šarin izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.21.

Imenuje se  stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Josipa Pavličeka u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kriminalistika (naslovno zvanje) u sastavu: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

 

ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Ivo Josipović,            redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, akademik Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Petra Novoselec, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.23.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici dr. sc. Sandri Marković za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za ustavno pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad.24.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz seminara iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2015/2016.: prof. dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Ines Bojić.

 

ad.25.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2015/2016.: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir, Nikola Protkra.

 

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u akad. god. 2015/2016.: Branko Hrvatin, dr. sc. Jadranko Jug, Željko Pajalić, Jadranka Liović Merkaš, Jožica Matko-Ruždjak , Mladen Sučević, mr.sc. Dražen Jakovina.

 

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akademskoj godini 2015/16. Nives Radišić, Mihaela Jozipović.

 

ad.27.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetima koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo u akad. god. 2015/2016.: Branko Hrvatin, Vitomir Boić, Ines Kovačević, Dražen Jakovina, Tihana Cišper, Srđan Šimac, Nada Nekić Plevko, Vanja Bilić, Marijan Ruždjak, Tomislav Nagy, Stjepan Šaškor.

           

ad.28.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Željki Bregeš za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Bankarsko pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad. 29.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Renati Šoher za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Penitencijarno pravo na Katedri za kazneno procesno pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad.30.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad.31.

Daje se suglasnost Eleonori Glavina, prof. psih., za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Uvod u psihologiju na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada u akad. god. 2015/2016.

 

ad.32.

Daje se suglasnost dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Upravno pravo Europske unije“ u akad. god. 2015/2016. na Pravnom studiju International Christian University u Tokiju, Japan.

 

ad.33.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Aleksandra Maršavelskog s naslovom „Responsibility of Political Parties for Criminal Offences”/”Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Aleksandra Maršavelskog s naslovom „Responsibility of Political Parties for Criminal Offences”/”Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Anna Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Vanja Ivan Savić, prof. dr. sc. Roland Hefendehl, doc. dr. sc. Igor Martinović.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nataše Lalićević s naslovom „Metode restrukturiranja banaka u krizi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Nataše Lalićević s naslovom „Metode restrukturiranja banaka u krizi“ u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Ivana Bajakić, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

 

ad.34.

Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda imenuje se mentoricom pri izradi doktorske disertacije mr. sc. Đure Šarića s naslovom „Odmjeravanje kazne u praksi Međunarodnoga kaznenoga tribunala na bivšu Jugoslaviju“, umjesto prof. dr. sc. Davora Derenčinovića.

 

ad.35.

a) Antunu Biliću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Ugovorna solidarnost dužnika“.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš.

 

b) Mr. sc. Jeleni Lovrek polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Pravna zaštita žrtava spolnog nasilja u oružanom sukobu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

c) Peri Mihaljeviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj“.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac.

 

d) Jeleni Roškar polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građansko pravo i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Ugorov o posudbi u europskoj pravnoj tradiciji“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Petrak.

 

e) Danijelu Baturini polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rad i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvoj Hrvatske“.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Gojko Bežovan.

 

ad.36.

Pisani rad Gorana Jukopila s naslovom „Sociološki aspekti utjecaja ekonomskih prilika na oblikovanje svijesti građana na primjeru Gline i Medulina“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana