11. 6. 2015. u 12:56
Uređeno: 3. 7. 2015. u 09:31

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. svibnja 2015.

ad. 1.
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar izabire se za dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2015/2016. i 2016/2017.
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar započet će obnašati dužnost dekanice 1. listopada 2015. godine.

ad. 2.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 1. Andro Atlaga, Dino Gliha, Ivan Pižeta – Genocid „Zločin svih zločina“: Tumačenje odgovornosti države kroz praksu Međunarodnog suda – kritike i prijedlozi novih rješenja (mentorica prof. dr. sc. Maja Seršić)
 2. Dorotea Jačmenica Pušenjak, Ana Krakan – Djeca u sjeni: od marginalizacije do aktualizacije – društveni i pravni položaj djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora (mentori prof. dr. sc. Davor Derenčinović i izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović)
 3. Darija Željko – „Sestre bluda“ – zakonska regulacija ženske prostitucije na hrvatskom području u razdoblju od 1852.-1934., s posebnim osvrtom na Grad Karlovac i europsko okruženje (mentorica dr. sc. Dunja Pastović)
 4. Nikša Odić, Romina Galović – Test razmjernosti javnog interesa kao instrument uspostavljanja ravnoteže između prava na pristup informacijama (načela transparentnosti) i njegovih ograničenja u Republici Hrvatskoj (mentor prof. dr. sc. Josip Kregar )
 5. Ana Kozina, Stefan Martinić – 'Europe 2020' Together with the EU public procurement and state aid rules (mentor Filip Kuhta, mag. iur.)
 6. Sandra Tomašković, Vedrana Vučković – Osumnjičenikovo pravo na pristup branitelju u prethodnom postupku s posebnim osvrtom na radnju prikupljanja obavijesti (mentor mr. sc. Marin Bonačić)
 7. Hana Bogović, Tihana Fijan – Građanskopravna zaštita prava na smještaj u studentskom domu s posebnim osvrtom na ugovorno (ne)uređenje (mentorica prof. dr. sc. Tatjana Josipović)
 8. Iva Benzon, Marija Vujeva – Postupak u sporovima male vrijednosti: analiza procesnih instituta u teoriji i praksi nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2013. (mentorica doc. dr. sc. Slađana Aras)
 9. Iris Haralović, Lovro Klepac – Pretplatnički ugovor u elektroničkim komunikacijama (mentor izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić)
 10. Tena Boroš, Marina Blažun – Odnos tajnog nadzora nad telekomunikacijama i prava na privatnost komuniciranja (mentor dr. sc. Marko Jurić)
 11. Mia Grgić – Upravljanje zgradama u svjetlu odnosa suvlasnika i upravitelja (mentor prof. dr. sc. Igor Gliha)
 12. Eva Habdija – Pravno uređenje klimatskih promjena i izazovi za novi ugovor o klimatskim promjenama 2015. (mentorica doc. dr. sc. Lana Ofak)
 13. Bernard Markušić – Primjena vanjskog ugovaranja u resoru obrane: efikasno i ekonomično upravljanje državnom oružanom silom ili promjena temeljne paradigme o državi? (mentorica doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak)
 14. Dunja Kosi, Anamarija Kovač – Put bez povratka – integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo (mentorica doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak)
 15. Franka Leko, Tea Šulentić – Sigurnosno obavještajna agencija u očuvanju nacionalne sigurnosti RH: ravnoteža specifičnih ovlasti i ljudskog prava na privatnost (menotrica dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača)
 16. Tihana Krajnović – Pravo na zaštitu osobnih podataka u digitalnom okruženju (mentor dr. sc. Marko Jurić)           

                 II.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Studijskog centra socijalnog rada:

 1. Teodor Sabolić, Ana Rukavina – Kockanje u adolescenciji u kontekstu drugih rizičnih ponašanja i načina provođenja slobodnog vremena (mentori Nika Sušac prof. psih. i dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat)
 2. Ivana Čanak, Viktorija Ivanković, Amanda Mataija – Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o osobama s tjelesnim invaliditetom (mentor dr. sc. Marko Buljevac)

 

III.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Studijskog centra za javnu upravu i javne financije:

 1. Amalija Bojić, Darija Brnić, Tihana Žabek – Transparentnost trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH (mentorica doc. dr. sc. Anamarija Musa)

 

IV.

Za posebnu nagradu, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade dodijele studenticama i studentima koji su ih zaslužili za iznimno uspješno predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 1. Dario Ćorić, Andrea Balić, Kristina Mandić, Erblina Morini, Morana Perušić, Đina Salapić, Teodora Skelin, Anja Stanić i Ana Vitauš za izradu prigovora tijelu Ujedinjenih naroda – Working Group on Arbitrary Detention zbog povrede prava na slobodu izražavanja novinara u okviru Freedom of Expression Law Clinic.
 2. Luka Mlinarić, Nika Petić, Martina Refi Homolak i Tihana Tucaković za osvojeno drugo mjesto u kategoriji podneska i deveto mjesto ekipno na natjecanju Third European Human Rights Moot Court Competition.
 3. Stefan Martinić, Kristina Valetić, Kruno Kolak, Loredana Despot i Edita Ogresta za osvojeno drugo mjesto na regionalnom finalu natjecanja European Law Moot Court.
 4. Iva Mihalinec, Ana Mikulec, Inga Paripović, Borna Sučić i Jan Torjanac za prvo mjesto na regionalnoj rundi natjecanja Price Media Law Moot Court.
 5. Zvonimir Buzatović, Ana Marjančić i Toni Nogilica za ulazak u završni dio natjecanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
 6. Ana Bagić, Darijo Gospić, Danijel Javorić Barić, Ana Junaković, Filip Piškulić i Anita Roksandić, okupljeni u klubu „Vladimir Bayer“ za osvojeno 3. mjesto na IX. Regionalnom moot court natjecanju iz ljudskih prava.

ad.3.
Donosi se studijski program te imenuju nositelji izbornih nastavnih predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo u akad. god. 2015/2016.:

 • Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravuprof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, doc. dr. sc. Đorđe Gardašević,

 • Fundamental Rights and Freedoms in Comparative Constitutional Law  – prof. dr. sc. Branko Smerdel, doc. dr. sc. Đorđe Gardašević.

 

ad.4.
Dr. sc. Trpimir Mihael Šošić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 5.
U suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju, ne izabire se nijedan od pristupnika koji su se prijavili na natječaj.

ad. 6.

Tena Šimonović Einwalter, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Migracije, azil i stranci.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Olju Družić Ljubotina izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.8.
Dr. sc. Marko Jurić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Marka Jurića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Dr. sc. Tihomir Katulić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Tihomira Katulića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivana Šimovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.
 

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Davor Krapac, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović,  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

 

ad.11.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Duško Sekulić,redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija i socijalne djelatnosti.

 

ad.12.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Višnje Lachner s naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934.“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Višnje Lachner s naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934.“ u sastavu: prof. dr. sc. Josip Vrbošić, doc. dr. sc. Mirela Krešić, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mateje Crnković s naslovom „Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mateje Crnković s naslovom „Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tomislava Jakšića s naslovom „Ugovor o jamstvu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Tomislava Jakšića s naslovom „Ugovor o jamstvu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

 

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Miljenović s naslovom „Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj: eklektični pristup“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Miljenović s naslovom „Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj: eklektični pristup“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Anka Mišetić.

 

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Gojka Ostojića s naslovom „Utjecaj fiskalne politike na industriju osiguranja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Gojka Ostojića s naslovom „Utjecaj fiskalne politike na industriju osiguranja“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Željka Primorac.

 

ad.13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sandre Marković s naslovom „Interpretativne metode jurisprudencije Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nevie Čičin Šain s naslovom „Komparativna analiza sustava mjera za sprječavanje zakonitog izbjegavanja porezan na dobit u hrvatskom i francuskom poreznom pravu“ / „Analyse comparée des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale en droit fiscal croate et français: le cas de l'impôt sur les sociétés“ u sastavu: prof. dr. sc. Marie-Christine Esclassan, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Michel Bouvier, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. emer. Marc Gjidara, Andrė Barilari.

 

ad.14.
Mladenki Grgić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni položaj uprave i nadzornog odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja“.

Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Petar Miladin i prof. dr. sc. Jasenko Marin.

 

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Tota s naslovom „,Operativni leasing“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Gregori Graovac s naslovom „Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Morana Derenčinović Ruk s naslovom „Razvoj i pravno uređaje sukoba interesa i instituta usklađenosti (compliance) na hrvatskom tržištu kapitala“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Edita Čuninović-Herc.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Irene Bezić s naslovom „Društvene promjene i organizacija skrbi za osobe s većim stupnjem invaliditeta u razdoblju od 1988. do 2013.“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Oršulić s naslovom „Pravni problemi i perspektive uporabe električnih prijevoznih ispava u prijevoz robe morem“ u sastavu: prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

 

ad.16.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marku Baretiću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2015/2016.

 

ad.17.

Prof. dr. sc Zlati Đurđević odobrava se plaćeni dopust od 3. lipnja 2015. do 31. srpnja 2015. godine zbog stručnog usavršavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, SAD.


Antunu Biliću odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2015. do 29. veljače 2016. godine zbog stručnog usavršavanja na Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsinstitut für mittel-und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Savezna Republika Njemačka.

 

ad.18.
Pisani rad Nike Jurković s naslovom „Nesavjesno liječenje i informirani pristanak kroz prizmu hrvatske urološke prakse s osvrtom na alternativne načine rješavanja sporova“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Franki Leko s naslovom „Sigurnosno-obavještajna agencija u očuvanju nacionalne sigurnosti RH: ravnoteža specifičnih ovlasti i ljudskih prava na privatnost“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Kristine Mandić s naslovom „RESTRICTIONS ON THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSEMBLY DURING STATE OF EMERGENCY Case Study: The Case of Torsom Bega and G8-Way v Malamba“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Tee Mirošević s naslovom „Violations of the OECD Anti-Bribery Convention: Legality of Practices with Multi-National Enterprises and Corruption-Case Study: The Case Concerning the Zetian Provinces“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Tee Šulentić s naslovom „Sigurnosno-obavještajna agencija u očuvanju nacionalne sigurnosti RH: ravnoteža specifičnih ovlasti i ljudskih prava na privatnost“, priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Marinka Vrbića s naslovom „Analiza pravnih aspekata ugovora o životnom osiguranju: što treba znati prilikom njegovog sklapanja“, priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana