21. 4. 2015. u 10:49
Uređeno: 28. 4. 2015. u 12:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. ožujka 2015.

 

ad. 7.

Dr. sc. Ana Horvat Vuković, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.8.
Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Aleksandru Maganić  izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.9.

Dr. sc. Jelena Ogresta ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jelenu Ogresta izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
a) Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Martu Dragičević Prtenjača izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

b) Dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Sunčanu Roksandić Vidlička izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.11.
Dr. sc. Jasmina Džinić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Jasminu Džinić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Dr. sc. Romea Manojlović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Romeu Manojlović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Dr. sc. Mihovil Škarica ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Mihovila Škaricu izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Anamarije Musa u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Robert Blažević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Anne-Marie Getoš Kalac u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Maje Munivrana Vajda u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Luka Burazin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, doc. dr. sc. Ivana Tucak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države.

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Duško Sekulić,redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak,redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija i socijalne djelatnosti.

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog zaposlenika, porodni dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Marijana Majdak,          docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.17.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2014/2015: Dubravka Čošić, Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, Darko Klier, Damir Kos, Ana Kovačević, Dr. sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, Dražen Tripalo, Dr. sc. Laura Valković.

ad.18.
Daje se suglasnost Jeleni Matić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz seminara Socijalna psihologija u akad. god. 2014/2015.

ad.19.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2014/2015.:

 1. Pomorsko i općeprometno pravo – seminar:

 2. prof. dr. sc. Igor Dekanić

 3. doc. dr. sc. Nikolina Brnjac

 4. Ana Kapetanović

 5. Private Security Services and Law:

 6. dr. sc. Robert Mikac

 7. mr. sc. Maj Fritz

 8. Justin Bishop

   

  ad. 20.

  Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivane Maurović s naslovom „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivane Maurović s naslovom „Otpornost adolescenata u dječjim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

   

  Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Anje Mirosavljević s naslovom „Izvansudska nagodba – perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Anje Mirosavljević s naslovom „Izvansudska nagodba – perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

   

  ad.21.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tomislava Jakšića s naslovom „Ugovor o jamstvu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

   

  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Višnje Lachner s naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934.“ u sastavu: doc. dr. sc. Mirela Krešić, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Josip Vrbošić.

   

  ad.22.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sanje Otočan s naslovom „,Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Alan Uzelac.

   

  ad. 23.

  Reani Bezić odobrava se plaćeni dopust od 1. travnja 2015. do 1. lipnja 2015. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

   

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana