1. 12. 2014. u 12:04
Uređeno: 8. 12. 2014. u 11:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. studenog 2014.

ad. 1.
Predlaže se prof. dr. sc. Mihajlo Dika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović predlaže se za člana Državnoodvjetničkog vijeća.

ad. 3.
Prof. dr. sc. Igor Gliha predlaže se za člana Državnog sudbenog vijeća.

ad. 4.
Donosi se Pravilnik o poslovima i nastavnom opterećenju nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 5.
Odobrava se uplata 2.000.000,00 kuna u operativna sredstva Zaklade „Marija i Mirjan Damaška“.

ad. 6.
Osniva se Fonda za podupiranje studentskih aktivnosti.

ad. 7.
Prof. dr. sc. Siniša Petrović imenuje se predstojnikom Katedre za trgovačko pravo i pravo društava od 1. prosinca 2014. godine.

ad.8.
Prof. dr. Kenneth Einara Himma imenuje se gostom nastavnikom na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Gordane Berc u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

ad.10.
Dr. sc. Mišo Mudrić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Mišu Mudrića  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, u sastavu:  prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Gordane Berc u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Maje Laklija u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje višeg predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Nomotehnika i Regulacijski menadžment.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma,  docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.14.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Javne službe i Lokalne javne službe.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Lokalna samouprava i Upravljanje decentralizacijom.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Migracije, azil i stranci.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Frane Staničić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet E-uprava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Neven Vrček,  redoviti  profesor u znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Odnos uprave s građanima i Državna uprava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redovit profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

g) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Višestupanjska uprava i regionalni razvoj i Lokalni i regionalni razvoj.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, dr. sc. Sanja Maleković, znanstveni savjetnik u znanstvenom polju ekonomija.

 

h) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Europski upravni prostor i nacionalna uprava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović, izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redovit profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redovit profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, dr. sc. Mladen Andrlić,  doktor znanosti u znanstvenom polju ekonomije.

ad.16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu Marka Kovačića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavne predmete Lokalna samouprava i Upravljanje decentralizacijom.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu Vite Turšića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Državna uprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava,  prof. dr. sc. Robert Blažević, redoviti profesor u znanstvenom polju politologija.

ad.17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u okviru UNESCO-ove katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog  (na određeno vrijeme).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo,  izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad.18.
Ovlašćuje se Petra Đurman za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

ad.19.
Ovlašćuje se dr. sc. Jelena Matančević za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za socijalnu politiku.

ad.20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2014/2015.:
seminar: Mila Jelavić, prof. dr. sc. Milovan Kubat, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Mladen Sučević.
vježbe: Mila Jelavić, dr. sc. Jadranko Jug, Renata Košir Skračić, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek.       

ad.21.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Željki Bregeš za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Bankarsko pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.

ad.22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Brak u hrvatskom i europskom pravu“ na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2014/2015.

ad.23.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Siromaštvo i socijalna pomoć“ na diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2014/2015.

ad.24.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tea Giljevića s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Tea Giljevića s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Romee Manojlović s naslovom „Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Romee Manojlović s naslovom „Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stanislava Setnikar Cankar

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marte Dragičević Prtenjača s naslovom „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marte Dragičević Prtenjača s naslovom „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dunje Duić s naslovom „Pravni aspekti zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem koherentnosti“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dunje Duić s naslovom „Pravni aspekti zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem koherentnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Vukušića s naslovom „Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Vukušića s naslovom „Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

f) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mihaele Braut Filipović s naslovom „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mihaele Braut Filipović s naslovom „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

g) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jelene Dujmović s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jelene Dujmović s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Boris Bakota.

h) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Buljevca s naslovom „Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Buljevca s naslovom „Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš.

 

i) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc Tatjane Tarandek s naslovom „Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc Tatjane Tarandek s naslovom „Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

ad. 25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period“ / “ Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrech, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Leo Cvitanović; doc. dr. sc. Matko Pajčić.
 

ad. 26.
Nini Prosinečki polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kvaliteta života osoba ovisnih o alkoholu nakon transplantacije jetre“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Vesna Medved i prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

ad. 27.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Henrika-Rika Helda s naslovom „Nastanka i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Nikol Žiha.
 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dore Zgrabljić Rotar s naslovom „Sporazum o izboru nadležnog suda u pravnim situacijama s međunarodnim obilježjem “ u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

ad. 28.
Dr. sc. Nini Širola odobrava se plaćeni dopust radi studijskog boravka na University of Maryland, Robert H. Smith School of Business, Sjedinjene Američke Države, od 1. rujna 2015. do 23. prosinca 2015.

ad. 29.
Pisani rad Martina Katunara s naslovom „The Evolution of the EU’s Foreign Trade Policy and the Potential EU-USA Trade Deal; Is the EU Moving in the Right Direction?”,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Mihaela Maljka s naslovom „The Evolution of the EU’s Foreign Trade Policy and the Potential EU-USA Trade Deal; Is the EU Moving in the Right Direction?”,  priznaje se kao diplomski rad.


Pisani rad Stefana Martinića s naslovom „The Evolution of the EU’s Foreign Trade Policy and the Potential EU-USA Trade Deal; Is the EU Moving in the Right Direction?”,  priznaje se kao diplomski rad.

 

ad. 30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću za sklapanje ugovora o nabavi stranih znanstvenih časopisa i elektroničkih inačica časopisa za 2015. godinu.

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana