10. 11. 2014. u 09:37

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 5. studenog 2014.

ad. 2.
Dr. sc. Hrvoje Lisičar, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 3.
Suzana Jedvaj izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za gerontologiju, na određeno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu).

ad. 4.
Poništava se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na projektu „OIKONET“ (na određeno vrijeme) koji je objavljen 1. listopada 2014. u Narodnim novinama i Večernjem listu.

ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu izv. prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka u postupku njegovog reizbora na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Jasmine Đžinić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Mihovila Škarice u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava u sastavu:  prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marka Turudića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava u sastavu:
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, redovita  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

ad.9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na projektu „OIKONET“ (na određeno vrijeme).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad.10.
Ovlašćuje se Marko Buljevac za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za područja socijalnog rada.

Ovlašćuje se dr. sc. Marina Milić Babić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za područja socijalnog rada.


ad.11.

Ovlašćuje se Nevia Čičin Šain za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost.

ad.12.
Ovlašćuje se Daria Dubajić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

Ovlašćuje se Iva Lopižić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

ad.13.
Ovlašćuje se Tena Hoško za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za međunarodno privatno pravo.

ad.14.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u akad. god. 2014/2015.: Franc Harapin, Jadranka Liović Merkaš, Nataša Večković Jurman.

ad.15.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetima koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo u akad. god. 2014/2015.: Branko Hrvatin, Vitomir Boić, Ines Kovačević, Dražen Jakovina, Tihana Cišper, Srđan Šimac, Nada Nekić Plevko, Vanja Bilić, Marijan Ruždjak, Tomislav Nagy, Stjepan Šaškor.

ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015. iz nastavnog predmeta Sportsko pravo: Dag Modrić, prof. dr. sc. Ivica Drinković

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2014/2015.: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Ivica Ostojić, mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir

ad.17.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2014/2015. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije, stručni studij javne uprave i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja: Neven Pelicarić, dr. sc. Koraljka Sansović, mr. sc. Tena Šimonović Einwalter

ad.18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, izv. prof. dr. sc. Nini Žganecu, izv. prof. dr. sc. Silvii Rusac i doc. dr. sc. Maji Lakliji za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2014/2015.

ad.19.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Paule Poretti s naslovom „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Paule Poretti s naslovom „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“ u sastavu: doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Žane Pedić s naslovom „Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Žane Pedić s naslovom „Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

ad.20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mihaele Braut Filipović s naslovom „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Miljenka Frankulina s naslovom „Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nataše Lalićević s naslovom „Metode restrukturiranja banaka u krizi“ u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Ivana Bajakić, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jelene Dujmović s naslovom „Visoko obrazovanje kao javna služba“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Boris Bakota.

ad.21.
a) Tomislavu Jakšiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ugovor o jamstvu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Tijani Vukojičić Tomić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

 

c) Darii Dubaijić polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Analiza tipova upravljanja gradovima u Republici Hrvatskoj“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

ad.22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Zvonimira Šafranka s naslovom „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Radić s naslovom „Sustav maloljetničkih sankcija“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mateje Crnković s naslovom „Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

ad.23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nine Prosinečki s naslovom „Socijalni kontekst i kvaliteta života osoba ovisnih o alkoholu nakon ortotopične transplantacije jetre“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Medved, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Dražen Begić.

ad.24.
Pisani rad Karle Alfier s naslovom „Violations of International Humanitarian Law during Armed Conflicts: Legality of Unmanned Armed Vehicles' Strikes – Case Study: The Case Concerning the Zetian Provinces“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Mije Mijatović s naslovom „EXTRATERRITORIAL JURISDICTION IN INTERNATIONAL LAW – Case Study: The Case Concerning Certain Activities within the Malachi Gap“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana