4. 3. 2014. u 12:10

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. veljače 2014.


ad.5.
Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se glavnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tomislav Karlović izvršnim urednikom, Slavica Habijan tajnicom uredništva, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Branko Smerdel i izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, za razdoblje 2014. i 2015. godine.
Članovima dopisnog (međunarodnog) uredništva imenuju se: Mauro Bussani, Mirjan Damaška, Marc Gjidara, Janez Kranjc, Joseph Marko, Franz-Stefan Meissel, Victor Nabhan, Guido Pfeifer, C. H. (Remco) van Rhee, J. A. (Robbie) Robinson, Paul L. C. Torremans, Karel Wellens.

ad. 7
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa socijalnog rada, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, izv.prof.dr.sc. Ana Štambuk, prof.dr.sc. Kristina Urbanc, doc.dr.sc. Gordana Berc, doc.dr.sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, doc.dr.sc. Anna-Maria Getoš. doc.dr.sc. Viktor Gotovac, dr.sc. Marina Milić Babić, Štefica Karačić, Božena Horvat Alajbegović, Antun Ilijaš, dr.sc. Danko Bakić
Članovima Savjeta Ljetopisa socijalnog rada imenuju se: Ilonka Filipović, prof.dr.sc. Mladen Knežević, prof.emeritus Vlado Puljiz, Ivana Magdalenić.
Članovi uredništva Ljetopisa socijalnog rada imenuju se za razdoblje 2014. i 2015. godine.

ad.8.
Izv. prof. dr. sc. Jasnica Garašić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Jasnicu Garašić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

ad.9.
Dr. sc. Draženka Ostojić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Draženku Ostojić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Josip Bienenfeld, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvene grane upravno pravo i uprava.

Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel,      redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar,      redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:
- seminara iz predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2013/2014. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal
- vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2013/2014. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo: Marina Kasunić Peris, Ilija Tadić, dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Darko Milković, Krešimir Rožman
- predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2013/2014. na diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava: Jasenka Požega

ad.14.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god.  2013/2014.:
- Supervizija terenske prakse na diplomskom studiju socijalnog rada: mr. sc. Irena Bezić, Sunčana Kusturin, Nikica Hamer, Milica Gregurić
- Zlostavljanje i zanemarivanje djece na preddiplomskom studiju socijalnog rada: Nikolina Škrlec.

ad.15.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću, prof. dr. sc. Petru Miladinu, izv. prof. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću i izv. prof. dr. sc. Nini Tepeš za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta: Trgovačko pravo, Pravo društava, Pravo tržišnog natjecanja i Stečajno pravo na sveučilišnom studiju te Osnove trgovačkog prava na stručnom studiju Pravnog fakultet u Sveučilišta u Osijeku  u akad. god. 2013/2014.

ad.16.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Snježani Vasiljević za sudjelovanje u izvođenju nastave na interdisciplinarnom poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Europski studiji u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2013/2014.

ad.17.
a)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jasmine Mutabžija s naslovom „Patentibilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jasmine Mutabžija s naslovom „Patentibilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji“ u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Igor Gliha.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ive Tuhtan Grgić s naslovom „Ugovor o nasljeđivanju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ive Tuhtan Grgić s naslovom „Ugovor o nasljeđivanju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Emine Jerković s naslovom „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Emine Jerković s naslovom „Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivone Ondelj s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivone Ondelj s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Rodin, dr. sc. Sanja Tišma.

ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dane Dobrić s naslovom „Europeizacija lokalne samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota.

ad.19.
a) Mr. sc. Marinu Bonačiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Nasljeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivo Josipović.

b) Pauli Poretti polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građansko pravo i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

c) Mihaeli Braut Filipović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc i prof. dr. sc. Petar Miladin.

ad.20.
a)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Aleksandra Maršavelskog s naslovom „Responsibility of Political Parties for Criminal Offences”/”Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Romee Manojlović s naslovom „Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Višnje Lachner s naslovom „Pravni položaj i ustroj slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1881. do 1934. godine“ u sastavu: doc. dr. sc. Mirela Krešić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Josip Vrbošić.

ad.21.
Pisani rad Carmen Grlica s naslovom „Can the European Union As A Social Market Economy Avoid The Delaware Effect?“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Ive Dobrić s naslovom „Izvanbračni drug kao zakonski nasljednik“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 

 

 


 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana