31. 1. 2014. u 10:22
Uređeno: 14. 2. 2014. u 08:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. siječnja 2014.

ad. 1.
Predlažu se za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić:

 • prof. emeritus Krešimir Sajko za cjelokupni opus,

 • doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman i prof. dr. sc. Siniša Petrović za knjigu „Pravo tržišnog natjecanja“,

 • Vesna Grubić za urednički rad na području prava.


  ad. 2.
  Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2014/15. godini:

  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

  Redoviti                                                        600

  Izvanredni                                                    150

  Strani studenti                                                2

   

  Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

  Redoviti                                                        120

  Izvanredni                                                      40

  Strani studenti                                                1

   

  Preddiplomski stručni studij Javna uprava

  Redoviti                                                        120

  Izvanredni                                                    110

   

  Preddiplomski stručni porezni studij

  Redoviti                                                          60

  Izvanredni                                                      20

 

ad.4.

Doc. dr. sc. Frane Staničić imenuje se koordinatorom za provođenje studentske ankete na Pravnom fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


ad.5.
Prof. dr. sc. Ivan Svetlik imenuje se članom međunarodnog dopisnog uredništva Revije za socijalnu politiku od 29. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

ad. 6
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se članicom  Odbor za nagrade, društvena priznanja i odlikovanja umjesto prof. dr. sc. Mladen Knežević.

ad. 7.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja „Reguliranje elektroničkih komunikacija – upravnopravna pitanja“ kao cjeloživotno obrazovanje.

 


ad.9.
Dr. sc. Ana Horvat Vuković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ana Horvat Vuković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.10.
Dr. sc. Nina Gumzej ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ninu Gumzej izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.11.
Dr. sc. Antonija Petričušić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Antoniju Petričušić  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.12.
Danijel Baturina izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika na FP7 projektu „Third Sector Impact“, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika).U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika,  izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu).U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ane Keglević u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, izvanredni profesor  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper,  redovit  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Blanke Ivančić-Kačer u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Petar Klarić, redovit  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Miroslava Rajtera u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac,           redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz,  redovita profesorica  u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, izv. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, izvanredna profesorica u znanstvenom polju psihologije.

ad.18.
Ovlašćuju se dr. sc. Filip Hameršak, dr. sc. Ivan Kosnica i dr. sc. Dunja Pastović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za povijest hrvatskog prava i države.

ad.19.
Ovlašćuje se Dora Zgrabljić Rotar za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za međunarodno privatno pravo.

ad.20.
Ovlašćuje se Mateja Crnković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravno pravo.

ad.21.
Ovlašćuje se Ana Tokić Milaković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Uvod u psihologiju.

 

ad.22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Politička ekonomija“ i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenje nastave iz nastavnih predmeta „Politička ekonomija“ i „Ekonomska politika“ u akad. god. 2013/2014.

ad.23.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Željki Leljak Gracin za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Pravo okoliša“ u akad. god. 2013/2014. na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave i preddiplomskom stručnom poreznom studiju.

ad.24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Šimovića s naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović, prof. emeritus Nikola Gavella.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nini Širola s naslovom „Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenim odgovornošću u krizi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Zoran Parać, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

c)  Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivone Ondelj s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Siniša Rodin, dr. sc. Sanja Tišma.

ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Paule Poretti s naslovom „Sudska zaštita kolektivnih interesa i prava, povijesno-komparativna analiza“ u sastavu:  doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Alan Uzelac,  prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

ad.26.
Pisani rad Marijete Miškulin s naslovom „The legality of military interventions in non-international armed conflicts – Case Study: The Case Concerning the Mai-Tacao Temple“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

 

 

 


 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana