5. 11. 2013. u 10:33
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:44

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. listopada 2013.

ad. 1.
Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić izabire se za prodekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.
Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić započet će obnašati dužnost prodekanice 24. listopada 2013.


ad. 2.
Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/14. i 2014/15.:

1. ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST

 1. Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
 3. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 4. Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
 5. Izv. prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
 6. Prof. dr. sc. Marko Petrak
 7. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 8. Doc. dr. sc. Gordana Berc
 9. Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 10. Bernard Markušić, student

2. BIBLIOTEČNI ODBOR  

 1. Prof. dr. sc. Jasenko Marin, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
 3. Doc. dr. sc. Mirela Krešić
 4. Dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 5. Dr. sc. Andrea Horić
 6. Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
 7. Franka Leko, studentica

 

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA

 1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 3. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
 4. Prof. dr. sc. Marko Petrak
 5. Prof. dr. sc. Zoran Šućur
 6. Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev
 7. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
 8. Doc. dr. sc. Marko Šikić
 9. Petra Prkačin, studentica

 

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 1. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Mladen Knežević
 3. Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
 4. Prof. dr. sc. Vilim Bouček
 5. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 6. Prof. dr. sc. Duško Sekulić
 7. Prof. dr. sc. Maja Seršić
 8. Bruno Milinković, student

 

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA

 1. Doc. dr. sc. Vedran Đulabić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Zdravka Leutar
 3. Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
 4. Tomislav Jakšić
 5. Matija Skender, student

 

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA

 1. Doc. dr. sc. Viktor Gotovac, predsjednik
 2. Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 3. Doc. dr. sc. Vanja Branica
 4. Doc. dr. sc. Đorđe Gardašević
 5. Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
 6. Doc. dr. sc. Marko Šikić
 7. Matija Kikelj, student

 

7. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

 1. Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 3. Izv. prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
 4. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 5. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 6. Doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš
 7. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 8. Doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
 9. Dr. sc. Nina Gumzej
 10. Filip Kuhta
 11. Helene Vlašić, studentica

 

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 1. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Slaven Ravlić
 3. Doc. dr. sc. Irena Majstorović
 4. Doc. dr. sc. Tomislav Karlović
 5. Dr. sc. Filip Hameršak
 6. Ivan Šimović
 7. Katarina Šarić, studentica

 

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 1. Izv. prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
 2. Doc. dr. sc. Sonja Cindori
 3. Doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš
 4. Doc. dr. sc. Zdenko Babić
 5. Dr. sc. Hrvoje Lisičar
 6. Dr. sc. Tihomir Katulić
 7. Zvonimir Brzić, student

 

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE

 1. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 3. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 4. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 5. Prof. dr. sc. Branko Smerdel
 6. Doc. dr. sc. Luka Burazin
 7. Dr. sc. Slađana Aras
 8. Josip Martinović, student

 

11. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 1. Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
 3. Prof. dr. sc. Jasenko Marin
 4. Izv. prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
 5. Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 6. Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 7. Doc. dr. sc. Ivan Milotić
 8. Iva Kuštrak

 

12. ODBOR ZA ALUMNIJE

 1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
 3. Prof. dr. sc. Alan Uzelac
 4. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš
 5. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 6. Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
 7. Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 8. Doc. dr. sc. Irena Majstorović
 9. Boris Milošević, Ministarstvo uprave
 10. Doc. dr. sc.Teo Matković
 11. Marko Jurić
 12. Jelena Ogresta

 

13. ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I SURADNJU S VANJSKIM DIONICIMA

 1. Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Alan Uzelac
 3. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 4. Prof. dr. sc. Zoran Šućur
 5. Izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
 6. Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa
 7. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 8. Dr. sc. Zoran Pičuljan, Ministarstvo uprave
 9. Mladen Sučević, odvjetnik
 10. Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore
 11. Franka Leko, studentica

 

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE

 1. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
 3. Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
 4. Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
 5. Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec
 6. Doc. dr. sc. Đorđe Gardašević
 7. Nana Ivanda, studentica

 

15. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
 3. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 4. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić
 5. Doc. dr. sc. Anamarija Musa
 6. Doc. dr. sc. Frane Staničić
 7. Danijel Relković
 8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 10. Tena Ratković
 11. Iva Bikić, student


ad.3.
Za članove Stegovnog suda izabiru se:

prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik predsjednika

 

članovi prvostupanjskog vijeća:

prof. dr. sc. Leo Cvitanović

izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev

doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Bruno Milinković, student

Petra Ninić, studentica

Helena Vlašić, studentica

Stefan Nožica, student

 

članovi drugostupanjskog vijeća:

prof. dr. sc. Marko Petrak

prof. dr. sc. Marina Ajduković

prof. dr. sc. Jasenko Marin

Zvonimir Brzić, student

Matija Kikelj, student

 

izv.prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, stegovni tužitelj

doc. dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik stegovnog tužitelja

 

doc. dr. sc. Frane Staničić, tajnik Suda


ad.4.
za predstojnike katedri za akademske godine 2013/14. i 2014/15. izabiru se: 

Katedra za opću teoriju prava i države               - doc. dr. sc. Luka Burazin

Katedra za rimsko pravo                                   - prof. dr. sc. Marko Petrak

Katedra za opću povijest prava i države                        - doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko

Katedra za povijest hrvatskog prava i države     - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Katedra za sociologiju                                      - prof. dr. sc. Duško Sekulić

Katedra za ustavno pravo                                 - prof. dr. sc. Branko Smerdel

Katedra za kazneno pravo                                - prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Katedra za kazneno procesno pravo                 - prof. dr. sc. Zlata Đurđević

Katedra za obiteljsko pravo                              - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Katedra za ekonomske znanosti                        - prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Katedra za pravnu informatiku                           - izv. prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Katedra za građansko pravo                             - prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Katedra za građansko procesno pravo              - prof. dr. sc. Alan Uzelac

Katedra za upravnu znanost                              - prof. dr. sc. Ivan Koprić

Katedra za međunarodno pravo                                    - prof. dr. sc. Maja Seršić

Katedra za financijsko pravo

i financijsku znanost                                         - prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Katedra za radno i socijalno pravo                    - prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Katedra za upravno pravo                                - doc. dr. sc. Marko Šikić

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava     - prof. dr. sc. Zoran Parać

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo     - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar

Katedra za međunarodno privatno pravo           - prof. dr. sc. Vilim Bouček

Katedra za psihologiju                                      - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Katedra za teoriju i metode socijalnog

rada                                                                - prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Katedra za gerontologiju                                  - doc. dr. sc. Ana Štambuk

Katedra za područja socijalnog rada                 - prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Katedra za socijalnu politiku                             - doc. dr. sc. Zdenko Babić

Katedra za metodologiju istraživanja

u socijalnom radu i socijalnoj politici                 - prof. dr. sc. Ivan Rimac

Katedra za strane jezike                        - izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac

 

ad.5.

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić imenuje se ECTS koordinatorom za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij.

ad.8.
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 


ad.9.
Izv. prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Izv. prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


ad.11.

Doc. dr. sc. Irena Majstorović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana obiteljsko pravo,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


ad.12.
Doc. dr. sc. Marko Šikić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 13.
Doc. dr. sc. Zdenko Babić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


ad.14.
Doc. dr. sc. Silvia Rusac, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Doc. dr. sc. Ana Štambuk, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija,

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


ad.15.
Dr. sc. Slađana Aras, znanstveni novak viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redovit profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija.     

ad.17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, izv. prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, na  FP7 projektu „Third Sector Impact“.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, doc. dr. sc. Zdenko Babić, docent u znanstvenom polju polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad.20.
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jasminku Pecotić Kaufman izabere u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika.

ad.21.
Dr. sc. Goran Vojković ispunjava propisane uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

ad.22.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivana Glavića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, imenuju se: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. emeritus Željko Horvatić, redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad.23.
Ovlašćuje se Aleksandar Maršavelski za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za kazneno pravo.

ad.24.
Ovlašćuje se Ivan Obadić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za opću povijest prava i države.

ad.25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava  u akad. god. 2013/2014.

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u  zimskom semestru akad. god. 2013/2014.: dr. sc. Ivan Glavić, Dubravka Čošić, Darko Klier, dr. sc. Oliver Mittermayer, Rajko Mlinarić, Krešimir Škarica.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Strinoviću, prof. dr. sc. Milovanu Kubatu i prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2013/2014.

ad.27.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Kaznenopravnog modula u zimskom semestru akad. god. 2013/2014.:

Kriminalistika

Doc. dr. sc. Željko Karas

Dr. sc. Josip Pavliček

 

Penitencijarno pravo

Zvjezdana Šimundić


Human Rights and Criminal Justice – Ljudska prava i kazneno pravosuđe

Dr. sc. Vesna Batistič Kos
Štefica Stažnik

ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2013/2014.:
seminar: Mila Jelavić, prof. dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Ljubica Matijević-Vrsaljko
vježbe: dr. sc. Jadranko Jug, Renata Košir Skračić, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek.                                                       
ad.29.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2013/2014.: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Ivica Ostojić, mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir.

ad.30.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2013/2014.:

 

1.) Menadžment u socijalnom sektoru              

Mr. sc. Domagoj Račić

 

2.)  Socijalni rad i ovisnosti                                        

Prof. dr. sc. Vlado Jukić

Doc. dr. sc. Ante Bagarić

 

3.) Socijalna psihijatrija                                   

Prof. dr. sc. Vlado Jukić

Dr. sc. Draženka Ostojić


4.)  Socijalna medicina                                                                      

Prof. dr. sc. Vesna Jureša

Izv.prof. dr. sc. Gordana Pavleković

 

5.) Socijalni rad u zdravstvu                                                                                                   
Marija Cahunek Žunec

 

6.) Uvod u socijalnu pedagogiju                                 

Izv. prof. dr. sc. Dejana Bouillet

 

7.) Socijalni marketing                                    

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić

 

8.) Psihijatrija u lokalnoj zajednici                                

Izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić

 

9.) Multikulturalnost u socijalnim djelatnostima

Doc. dr. sc. Eva Anđela Delale

                      

10.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja  
Ines Fabijanić                                                                                    

Nataša Kranjčec                                                                                

Mr.sc. Snježana Šalamon                               

Andrea Radić                                                 

Anita Matijević                                                           

Mr.sc. Đurđa Petran

                                                                           

11.) Socijalni rad s pojedincem                                                                                   
Mr. sc. Nataša Jelača                                                

Marija Gorički                                                 

Milica Gregurić

Jelena Zbiljski Matić                                                   

Mr. sc. Sunčana Kusturin                                                       

Mr. sc. Mirko Čorlukić             

Mr. sc. Maca Cicak                                                                 
Denis Marijon                                                               

Kristina Duvančić                                                       

Ivona Šeparović         

             

12.) Socijalni rad s obitelji                                                                                         

Valerija Kanđera                                                

Jadranka Bračanin Szabo                                           

Božena Horvat Alajbegović

                      

13.) Osnove savjetovanja                                           

Božica Vukmanović                                        

Marijana Žitnik Sedak                                                                         

Dunja Lačan                           

                                                                     

14.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom               

Milica Gregurić                                   

Ruža Ljubičić                                                                                                

Marina Kmet Čaljkušić 

                                                                    

15.) Socijalni rad u organiziranju zajednice                         
Nedjeljko Marković

                                                         

16.) Metodologija istraživanja u socijalnom radu                                                                    

Iva Černja                                                      

                                                         

17.) Uvod u psihologiju i Socijalna psihologija 

Doc. dr.sc. Eva Anđela Delale

Vanja Putarek             

                                                                                

18.) Socijalna gerontologija                                        

Mateja Tomečak         

 

19.) Socijalna politika i socijalni razvoj                                                            

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović   

prof. emeritus Vlado Puljiz      

 

20.) Marginalne grupe                                                                                                
Jelena Baran, mag.act. soc.                           

           
ad.31.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2013/2014. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:

 

 1. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
 1. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

dr. sc. Silvija Babić,

Slavica Banić,

doc. dr. sc. Sandro Gerić,

izv. prof. dr. sc. Josip Kolanović,

dr. sc. Sanja Maleković,

prof. dr. sc. Zdravko Petak,

dr. sc. Zoran Pičuljan,

dr. sc. Nikola Popović,

mr. sc. Davor Rajčić,

dr. sc. Alen Rajko,

prof. dr. sc. Diana Šimić,

dr. sc. Sanja Tišma,

Vito Turšić,

prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

dr. sc. Igor Vidačak,

prof. dr. sc. Neven Vrček,

dr. sc. Tihomir Žiljak,

 

 1. Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:

Jasna Barberić,

doc. dr. sc. Domagoj Bebić,

Josip Bienenfeld,

Jagoda Botički,

dr. sc. Mihaela Bronić,

Tatjana Budimir,

doc. dr. sc. Marijana Grbeša,

prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević,

mr. sc. Dragica Kemeter,

Igor Lekić,

Tomislav Mičetić,

Boris Milošević,

prof. dr. sc. Željko Pavić,

prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović,

Sanda Pipunić,

Dubravka Prelec,

dr. sc. Jakša Puljiz,

Kristina Ratković,

Zlatko Sokolar,

Štefica Stažnik,

dr. sc. Neven Šimac

Marina Škrabalo,

Mirjana Vergas,

mr. sc. Franka Vojnović,

Tomislav Vračić,

 

 1. STRUČNI POREZNI STUDIJ
 1. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

Martina Dragija,

 

 1. Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja

Ilija Braovac, Braovac

Ksenija Cipek,

Marijan Filković,

Renata Kalčić,

Ivica Maros,

Dražen Nimčević,

Danko Špoljarić,

Tatjana Ricijaš,

Marijana Vuraić-Kudeljan

ad.32.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, izv. prof. dr. sc. Nini Žganecu, doc. dr. sc. Silvii Rusac i doc. dr. sc. Maji Lakliji za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2013/2014.

ad.33.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Jurića s naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Jurića s naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Dražen Dragičević, izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Blanke Ivančić-Kačer s naslovom „Građanskopravni aspekti transplantacijske dijelova ljudskog tijela“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Blanke Ivančić-Kačer s naslovom „Građanskopravni aspekti transplantacijske dijelova ljudskog tijela“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, izv. prof. dr. sc. Marko Baretić

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dore Dodig s naslovom „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dore Dodig s naslovom „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc dr. sc. Neven Ricijaš, prof. dr. sc. Zdravka Poldrugač, doc. dr. sc. Marijana Majdak.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ljiljane Friščić s naslovom „Stres u radu socijalnih radnika - izvori, način suočavanja i moguće posljedice“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ljiljane Friščić s naslovom „Stres u radu socijalnih radnika – izvori, način suočavanja i moguće posljedice“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Gabrijela Ratkajec Gašević s naslovom „Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obaveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Gabrijela Ratkajec Gašević s naslovom „Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obaveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof  dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović.

ad.34.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jelene Ogresta s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa znanstvenih novaka: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivana Rimac, dr. sc. Katarina Prpić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Biljane Činčurak Erceg s naslovom „Međunarodne rijeke-plovidba i zaštita riječnog okoliša“ u sastavu: prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Mira Lulić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mihovila Škarice s naslovom „Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Blažević.

 

ad.35.
Doc. dr. sc. Ivana Bajakić imenuje se sumentoricom Nataši Lalićević pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Metode restrukturiranja banaka u krizi".

ad.36.
a) Dunji Dujić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem koherentnosti“.            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

b) Ljubi Runjiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer međunarodno javno pravo i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

c) Mr. sc. Đuri Šariću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odmjeravanje kazne u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad.37.
Mr. sc. Marinu Bonačiću odobrava se plaćeni dopust od 1. studenog 2013. do 31. srpnja 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Freie Universität Berlin, Savezna Republika Njemačka.

ad.38.
Pisani rad Pie Gaie Baučić s naslovom „Upravljanje ljudskim potencijalima pravne struke u javnom i privatnom sektoru“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Marte Licul s naslovom „The International Legal Protection of the Environmentally Displaced Persons – Case Study: The Case Concerning the Alfurnan Migrants“ priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana