28. 5. 2013. u 09:27
Uređeno: 5. 6. 2013. u 14:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 22. svibnja 2013.

ad. 1.

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2013/2014. i 2014/2015.

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2013. godine.

ad. 2.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 1. Juraj Brozović, Vinko Galiot: „Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava“ –mentor: mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 2. Juraj Blažičko, Tena Zgombić: „Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet“ –mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha
 3. Mario Rašić: „Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije“ –mantor: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
 4. Ida Dojčinović: „Mjera oduzimanja prava roditelju da živi sa svojim djetetom i odgaja ga“ –mentor: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
 5. Stefan Martinić: „Registar pedofila, mač s dvije oštrice“ –mentor: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 6. Marinko Vrbić: „Analiza pravnih aspekata ugovora o životnom osiguranju: što treba znati prilikom njegovog sklapanja“ –mentor: prof. dr. sc. Jasenko Marin
 7. Lorena Mičik: „Jesu li hrvatski suci odgovorni? Analiza sustava sudačke odgovornosti s posebnim osvrtom na provedbu kodeksa sudačke etike“ –mentor: doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
 8. Marija Gojević-Zrnić, Gligor Radečić: „ Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila kao posljednje sredstvo; primjena blažih mjera u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravu“ –mentor: dr. sc. Goranka Lalić Novak
 9. Petra Ninić: „Pravni temelji položaja afroameričkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama od XVII. do sredine XX. stoljeća i borba za ravnopravnost“ –mentor: doc. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
 10. Hana Bogović, Dino Gliha: „Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima“ –mentor: doc. dr. sc. Tomislav Karlović
 11. Ante Omazić, Jan Torjanac, Matej Trkanjec: „Promjene subjekata u obveznopravnom odnosu“ –mentor: doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
 12. Kristina Banić, Martina Gadanac, Nikša Odić: „Razvoj zaštite prava homoseksualnih osoba: komparativni prikaz i istraživanja“ - mentor: dr. sc. Ksenija Grubišić
 13. Ana Remetin: „Sukladnost imuniteta saborskih zastupnika i sudaca u Republici Hrvatskoj s međunarodnim standardima“ –mentor: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
 14. Pia Gaia Baučić: „Upravljanje ljudskim potencijalima pravne struke u javnom i privatnom sektoru“ -mentor: prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 15. Martina Blažinčić: „Tamna brojka kriminala“ –mentor: doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš

                 II.

Za Rektorovu nagradu predlaže se sljedeći radovi studenata Studijskog centra socijalnog rada:

 1. Gorana Depolo, Doris Ivanković, Marija Matešić: „Gledam, dakle sudjelujem; obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u“ –mentor: prof. dr. sc. Ivan Rimac
 2. Iva Franc: Rana intervencija iz iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju“ –mentori:  prod. dr. sc. Zdravka Leutar i dr. sc. Marina Milić Babić

III.

Za posebnu nagradu, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, predlažu se studenti koji su iznimno uspješno predstavljali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

 

 1. Ivana Cvitanović, Antonija Ivančan, Filip Kufrin, Kristina Mandić, Dina Salapić, Dora Stulić – Price Media Law Moot Court
 2. Ana Bunčić, Ivana Bukovac, Josipa Jurčić, Marin Mašić, Ivana Rajčić, Igor Umičević – Moot Court natjecanje iz ljudskih prava
 3. Nina Bakić, Lucija Čolak, Anita Huđek, Mia Junuzović – European Law Moot Court Competition- Natjecanje u hipotetskom suđenju iz europskog prava
 4. Kristina Mandić, Ana Lah, Nikola Sluganović, Franka Leko, Iva Grgić, Sven Bulat, Erblina Morina, Marin Mašić, Katarina Šarić, Nana Ivanda, Josip Kluković, Anita Marić, Mateja Šestak, Karla Alfier, Ivan Blažević – Moot Court Croatia
 5. Ivan Batinić, Iva Benzon, Matko Bogdan, Zvonimir Brzić, Nikola Čaklec, Ljubica Ćubela, Ana Đaković, Ivana Gabrić, Maja Glibo, Ivan Ivandić, Sanja Jutriša, Lorena Mičik, Marija Vujeva – Organizacijski odbor Četvrtog kongresa studenata prava i ekonomije u akademskoj godini 2012-2013.

ad. 6.

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta: Pravo elektroničkih medija, Electronic media law, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Privacy and electronic communications, Europsko obiteljsko pravo  na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.

Nositelji  nastavnih predmeta su:

Pravo elektroničkih medija                                       - prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Electronic media law                                                - prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Privatnost u elektroničkim komunikacijama             - prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Privacy and electronic communications                  - prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Europsko obiteljsko pravo                                         - doc. dr. sc. Irena Majstorović

ad. 7.

            Prof. dr. sc. Petar Miladin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Petra Miladina izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 9.

            Dr. sc. Ivana Dobrotić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Dobrotić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.  

ad.10.

            Aleksandar Maršavelski izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.

ad.11.

           Imenuje se stručno povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Dražena Škrtića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Petar Novoselec, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

ad.12.

            Ovlašćuje se Linda Rajhvajn Bulat za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.13.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Turudića s naslovom „Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Turudića s naslovom „Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, doc. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marka Ivkošića s naslovom „Obrana dioničkog društva od neprijateljskog preuzimanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marka Ivkošića s naslovom „Obrana dioničkog društva od neprijateljskog preuzimanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Nina Tepeš.

ad.14.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Srđana Šimca s naslovom „Mirenje kao generator promjena u pravosudnom sustavu i pravnoj profesiji“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Silvia  Mežnarić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ive Tuhtan Grgić s naslovom „Ugovor o nasljeđivanju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Davorina Pihlera s naslovom „Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Jurića s naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Gordan Ježić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.

ad.15.

Dani Dobrić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Europeizacija lokalne samouprave“.

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Anamarija Musa.

ad.16.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Vukušića s naslovom „Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi“ u sastavu:prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Barbare Herceg s naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Anje Mirosavljević s naslovom „Izvansudska nagodba – perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Šimovića s naslovom „Pravo stanovanja kao imovinsko pravo djeteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Irena Majstorović, prof. emeritus Mira Alinčić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Zorana Šinkovića s naslovom „Financiranje vjerskih zajednica“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Renata Perić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marka Buljevca s naslovom „Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš.

ad.17.

            Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nikoleti Radionov za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2013/2014.

 

ad.18.

Prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas odobrava se plaćeni dopust od 1. lipnja 2013. do 31. kolovoza 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

Doc. dr. sc. Hani Ernstu odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Harvard Law School, Cambridge, Massachussetts, Sjedinjene Američke Države.

Mr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička odobrava se plaćeni dopust od 1. srpnja 2013. do 1. prosinca 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 Zoranu Buriću odobrava se plaćeni dopust od 1. srpnja 2013. do 30. studenog 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

ad.19.

Pisani rad Lucije Ćorić s naslovom „The Extinction of a State in International Law - Case Study: The Case Concerning the Alfurnan Migrants“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Ive Grgić s naslovom „The Protection of Cultural Heritage during Armed Conflict - Case Study: The Case Concerning the Mai-Tocao Temple“ priznaje se kao diplomski rad.                                                                                              

Pisani rad Morane Martić s naslovom „The Responsibility of State in International Humanitarian Law  - Case Study: The Case Concerning the Zetian Provinces“ priznaje se kao diplomski rad.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana