13. 11. 2012. u 08:41
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 7. studenog 2012.


ad.1.
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Jasenko Marin, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.3.
Doc. dr. sc. Saša Nikšić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 4.
Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 5.
Dr. sc. Ivana Vukorepa, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 6.
Dr. sc. Ivan Milotić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Dr. sc. Silke von Lewinski, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.8.
Dr. sc. Ante Bagarić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Prof. dr. sc. Zdravka Leutar ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Zdravka Leutar izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 10.
a) Dr. sc. Luka Burazin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Luku Burazina izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

b) Dr. sc. Vanja-Ivan Savić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Vanju-Ivana Savića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana germanistika (naslovno zvanje), na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad. 13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2012/2013.: Dubravka Ćošić, dr. sc. Ivan Glavić.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2012/2013. iz nastavnih predmeta:
Psihijatrija i pravo: prim. dr. sc. Miroslav Goreta, mr. sc. Suzana Kos, dr. sc. Nadica Buzina.

Human Rights and Criminal Justice - Štefica Stažnik

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2012/2013.:
seminar: Mila Jelavić, prof. dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare
vježbe: dr. sc. Jadranko Jug, Renata Košir Skračić, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akademskoj godini 2012/13.: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Ivica Ostojić, mr. sc. Aleksandra Čar, mr. sc. Mladen Vukmir.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Zemljišnoknjižno pravo u akademskoj godini 2012/13.: Nives Radišić, Mihaela Jozipović, Boris Ljubić, Milena Frankić.

ad. 14.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2012/2013.:
I. Nastavnih predmeta koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Menadžment u socijalnom sektoru - mr. sc. Domagoj Račić
2) Socijalni rad i ovisnosti - prof. dr. sc Vlado Jukić, mr. sc. Ante Bagarić
3) Socijalna psihijatrija - prof. dr. sc. Vlado Jukić, dr. sc. Draženka Ostojić
4) Socijalna medicina - prof. dr. sc. Vesna Jureša, prof. dr. sc. Gordana Pavleković
5) Socijalni rad u zdravstvu - Marija Cahunek Žunec
6) Uvod u socijalnu pedagogiju - prof. dr. sc. Dajana Bouillet
7) Socijalni marketing - prof. dr. sc. Jurica Pavičić
8) Psihijatrija u lokalnoj zajednici - prof. dr. sc. Lana Mužinić
9) Socijalna politika i socijalni razvoj- doc. dr. sc. Andrija Henjak, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

II. Vježbi na fakultetu
1.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - Ines Fabijanić, Nataša Kranjčec, mr.sc. Snježana Šalamon, Andrea Radić, Anita Matijević, Neven Ricijaš, mr.sc. Đurđa Petran
2.) Socijalni rad s pojedincem - mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Jelena Zbiljski Matić, mr. sc. Mirko Čorlukić, mr. sc. Maca Cicak, mr. sc. Sunčana Kusturin, Milica Gregurić, Anka Slonjšak, Denis Marijon, Ivona Šeparović.
3.) Socijalni rad s obitelji - Valerija Kanđera, Jadranka Bračanin Szabo, Božena Horvat Alajbegović,
4.) Osnove savjetovanja - Božica Vukmanović, Marijana Žitnik Sedak, Valentina Novak
5.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom - Milica Gregurić, Suzana Vrh
6.) Socijalni rad u organiziranju zajednice - Nedjeljko Marković
7) Metodologija istraživanja u socijalnom radu - Iva Černjak
ad. 15.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2012/2013. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:
A. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
- dr. sc. Silvija Babić,
- Slavica Banić,
- Josip Bienenfeld,
- dr. sc. Dario Čepo,
- prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević,
- mr. sc. Dragica Kemeter,
- prof. dr. sc. Josip Kolanović,
- dr. sc. Sanja Maleković,
- prof. dr. sc. Željko Pavić,
- prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović,
- prof. dr. sc. Zdravko Petak,
- dr. sc. Ana Petek,
- dr. sc. Zoran Pičuljan,
- dr. sc. Nikola Popović,
- Davor Rajčić,
- dr. sc. Sanja Tišma,
- Vito Turšić,
- prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
b) Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:
- Jagoda Botički,
- mr. sc. Anica Drmić,
- dr. sc. Damir Juras,
- dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović,
- Nives Kopajtich Škrlec,
- Željka Leljak Gracin,
- Davor Ljubanović,
- Tomislav Mičetić,
- Boris Milošević,
- Sanda Pipunić,
- Dubravka Prelec, 
- dr. sc. Alen Rajko,
- mr. sc. Vojko Rešetar,
- Štefica Stažnik,
- dr. sc. Igor Vidačak,
- mr. sc. Franka Vojnović,
- Tomislav Vračić,

B. STRUČNI POREZNI STUDIJ
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
- prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
b) Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe - bez mogućnosti ispitivanja
- mr. sc. Srebrenka Pečenjak,
- dr. sc. Danko Špoljarić,

c) Za obavljanje dijela nastave – vježbe – bez mogućnosti ispitivanja
- Ilija Braovac, Braovac
- Ksenija Cipek,
- Mirjana Hladika,
- Hrvoje Jelić,
- Tomislav Leko,
- Marko Marušić,
- Dražen Nimčević

ad. 16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Kosnice s naslovom „Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.“ u sastavu: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, doc. dr. sc. Marko Šikić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tihomira Katulića s naslovom „Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Gordan Ježić.

ad. 17.
Marku Turudiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija „Javno pravo i javna uprava“ odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Marko Šikić.

ad. 18.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nine Širola s naslovom „Odgovornost članova uprave dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u krizi“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marka Ivkošića s naslovom „Obrana dioničkog društva od neprijateljskog preuzimanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Petar Miladin.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Žane Pedić s naslovom „Pravo na zaštitu osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

ad. 19.
Dr. sc. Lani Ofak odobrava se plaćeni dopust od 7. siječnja 2013. do 1. lipnja 2013. godine zbog stručnog usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička odobrava se plaćeni dopust od 1. studenog 2012. do 1. ožujka 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

ad. 20.
Pisani rad Nike Bačić s naslovom „Asylim Policy in Europe – Competences of the European Union and Inefficiency of the Dublin System“ priznaje se kao diplomski rad.
 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana