7. 11. 2011. u 10:07
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:18

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. listopada 2011.


ad. 1.
Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Zoran Parać, a za zamjenika prof. dr. sc. Marko Baretić.

ad. 2.
Za članove Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:
Prof. dr. sc. Zoran Parać, član – prof. dr. sc. Marko Petrak, zamjenik člana
Doc. dr. sc. Tamara Perišin, članica – prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica članice
Prof. dr. sc. Marko Baretić, član – doc. dr. sc. Ivana Grgurev, zamjenica člana
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, član – doc. dr. sc. Mirela Krešić, zamjenica člana
Prof. dr. sc. Zoran Šućur, član – prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, zamjenik člana

ad. 3.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/2012. i 2012/2013.
Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić započet će obnašati dužnost predstojnika sljedećeg dana nakon upisa pripajanja u sudski registar Društvenog veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu..

ad. 4.
Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/12. i 2012/13.:

1. ODBOR ZA VEZE S DOMAĆIM I STRANIM FAKULTETIMA
1. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
3. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
4. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
5. Prof. dr. sc. Maja Seršić
6. Doc. dr. sc. Tamara Perišin
7. Tina Oršolić
8. Ružica Šimić
9. Marin Mašić, zamjenica Ana Pavić

2. BIBLIOTEČNI ODBOR
1. Prof. dr. sc. Jasenko Marin, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
3. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić
4. Doc. dr. sc. Mirela Krešić
5. Dr. sc. Andrea Horić
6. Mr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
7. Petar Ceronja, zamjenik Ivan Šimović

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
1. Doc. dr. sc. Saša Nikšić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
3. Prof. dr. sc. Marko Petrak
4. Prof. dr. sc. Zoran Šućur
5. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić
6. Doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
7. Ivan Kosnica
8. Karla Rančić, zamjenik Ivan Šimović

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
1. Prof. dr. sc. Mihajlo Dika, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
3. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
4. Prof. dr. sc. Branko Smerdel
5. Marko Jurić, zamjenik Vedran Stanković

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
1. Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Nino Žganec
3. Doc. dr. sc. Nina Tepeš
4. Zoran Burić
5. Iva Ćorić, zamjenica Karla Rančić

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
1. Prof. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
3. Doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
4. Doc. dr. sc. Marko Šikić
5. Dr. sc. Viktor Gotovac
6. Josip Letica, zamjenica Anella Buković

7. ODBOR ZA ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SASTANAKA
1. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Siniša Rodin
4. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš
5. Doc. dr. sc. Zdenko Babić
6. Tihomir Katulić
7. Ivan Milotić

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
3. Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
4. Doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
5. Dr. sc. Frane Staničić
6. Dunja Pastović
7. Ivan Kosnica, zamjenik Ante Boras

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
1. Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
3. Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović
4. Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
5. Dr. sc. Teo Matković
6. Hrvoje Lisičar
7. Marko Jurić, zamjenik Marija Magerl

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
1. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Igor Gliha
3. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
4. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
5. Prof. dr. sc. Branko Smerdel
6. Dr. sc. Luka Burazin
7. Ksenija Grubišić
8. Marko Jurić

11. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
1. Prof. dr. sc. Josip Kregar, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
3. Prof. dr. sc. Jasenko Marin
4. Prof. dr. sc. Petar Miladin
5. Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
6. Prof. dr. sc. Alan Uzelac
7. Ivan Obadić

12. ODBOR ZA ALUMNIJE
1. Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, predsjednica
2. Doc. dr. sc. Nina Tepeš
3. Dr. sc. Đorđe Gardašević
4. Ivana Kanceljak

13. ODBOR ZA SURADNJU SA PRAKSOM
1. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Alan Uzelac
3. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
4. Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
5. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
1. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
4. Doc. dr. sc. Saša Nikšić
5. Petar Ceronja, zamjenik Josip Letica

15. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
1. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
3. Prof. dr. sc. Marko Baretić
4. Doc. dr. sc. Anamarija Musa
5. Dr. sc. Frane Staničić
6. Ksenija Grubišić

ad. 5.
Za članove Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na rok od četiri godine, imenuju se:
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, član povjerenstva
Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, zamjenica
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, zamjenik
Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, zamjenik
ad.6.
Za članove Stegovnog suda izabiru se:
prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik predsjednika

članovi prvostupanjskog vijeća:
prof. dr. sc. Leo Cvitanović
doc. dr. sc. Ivana Grgurev
doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
dr. sc. Maja Munivrana Vajda
Aleksandra Kavgić
Ines Jukić
Marko Jurić
Matea Lacko

članovi drugostupanjskog vijeća:
prof. dr. sc. Marko Petrak
prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Josip Letica
Matija Magerl

doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, stegovni tužitelj
dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik stegovnog tužitelja
dr. sc. Frane Staničić, tajnik Suda

ad.7.
Za predstojnike zavoda za akademske godine 2011/12. i 2012/13. izabiru se:
Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo - prof. dr. sc. Vilim Bouček
Zavod za javno pravo i javnu upravu - prof. dr. sc. Ivan Koprić
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju
i viktimologiju - prof. dr. sc. Leo Cvitanović
Zavod za trgovačko pravo, pravo društava,
ekonomiju i financije - prof. dr. sc. Zoran Parać
Zavod za građanskopravne znanosti
i obiteljskopravnu znanost - prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Zavod za socijalni rad - prof. dr. sc. Marina Ajduković
Zavod za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Gojko Bežovan

ad. 8.
Za predstojnike katedri za akademske godine 2011/12. i 2012/13. izabiru se:
Katedra za opću teoriju prava i države -
Katedra za rimsko pravo - prof. dr. sc. Marko Petrak
Katedra za opću povijest prava i države - doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
Katedra za povijest hrvatskog prava i države - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Katedra za sociologiju - prof. dr. sc. Josip Kregar
Katedra za ustavno pravo - prof. dr. sc. Branko Smerdel
Katedra za kazneno pravo - prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Katedra za kazneno procesno pravo - prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Katedra za obiteljsko pravo - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Katedra za ekonomske znanosti - prof. dr. sc. Mladen Vedriš
Katedra za pravnu informatiku - prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Katedra za građansko pravo - prof. dr. sc. Igor Gliha
Katedra za građansko procesno pravo - prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Katedra za upravnu znanost - prof. dr. sc. Ivan Koprić
Katedra za međunarodno pravo - prof. dr. sc. Maja Seršić
Katedra za financijsko pravo
i financijsku znanost - prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Katedra za radno i socijalno pravo - prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Katedra za upravno pravo - doc. dr. sc. Marko Šikić
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava - prof. dr. sc. Zoran Parać
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
Katedra za međunarodno privatno pravo - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Katedra za europsko javno pravo - prof. dr. sc. Siniša Rodin
Katedra za psihologiju - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog
rada - prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Katedra za gerontologiju - doc. dr. sc. Ana Štambuk
Katedra za područja socijalnog rada - prof. dr. sc. Zdravka Leutar
Katedra za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Katedra za metodologiju istraživanja
u socijalnom radu i socijalnoj politici - prof. dr. sc. Ivan Rimac
Katedra za strane jezike - doc. dr. sc. Lelija Sočanac

ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. emeritus Željko Horvatić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac, redoviti profesor u znanstvenom polju informacijske znanosti.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada za nastavni predmet Socijalni rad s obitelji.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora dr. sc. Marine Milić Babić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redovit profesor u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

ad. 14.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, imenuju se: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, dr. sc. Zvonimir Dujmović, profesor visoke škole u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti.

ad. 15.
a) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Đuri Mediću za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Politička ekonomija i doc. dr. sc. Goranu Mariću za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Ekonomska politika u akad. god. 2011/2012.

b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2011/2012. iz nastavnih predmeta:
Pravo konkurencije: doc.dr.sc. Jasminka Pecotić Kaufman, mr.sc. Marijana Liszt
Pravo industrijskog vlasništva: mr.sc. Ana Rački Marinković, Jasminka Adamović, dipl.iur.

c) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi iz Obiteljskog prava u akad. god. 2011/2012.:
seminar: Mila Jelavić, prof. dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare
vježbe: mr. sc. Jadranko Jug , Renata Košir Skračić, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Ljubica Matijević-Vrsaljko, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek
d) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2011/2012. iz nastavnih predmeta:
Kriminalistika: dr. sc. Željko Karas, mr. sc. Josip Pavliček
Penitencijarno pravo: Marija Josipović
Human Rights and Criminal Justice: dr. sc. Vesna Batistić Kos

ad. 16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2011/2012. iz:

I. Nastavnih predmeta koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:

1.) Menadžment u socijalnom sektoru
Mr. sc. Domagoj Račić

2.) Socijalni rad i ovisnosti
Prof. dr. sc Vlado Jukić
Mr. sc. Ante Bagarić

3.) Socijalna psihijatrija
Prof. dr. sc. Vlado Jukić
Prof. dr. sc. Lana Mužinić

4.) Socijalna medicina
Prof. dr. sc. Vesna Jureša
Prof. dr. sc. Gordana Pavleković

5.) Socijalni rad u zdravstvu
Marija Cahunek Žunec

6.) Uvod u socijalnu pedagogiju
Prof. dr. sc. Dajana Bouillet

7.) Socijalni marketing
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić

II. Vježbi na fakultetu

1.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Ines Fabijanić
Nataša Kranjčec
Mr.sc. Snježana Šalamon
Andrea Radić
Mr.sc. Đurđa Petran

2.) Socijalni rad s pojedincem
Mr. sc. Nataša Jelača
Marija Gorički
Jelena Zbiljski Matić
Mr. sc. Mirko Čorlukić
Mr. sc. Maca Cicak
Mr. sc. Sunčana Kusturin
Milica Gregurić
Anka Slonjšak
Denis Marijon

3.) Socijalni rad s obitelji
Valerija Kanđera,
Jadranka Bračanin Szabo,
Božena Horvat Alajbegović,

4.) Osnove savjetovanja
Božica Vukmanović
Marijana Žitnik Sedak
Valentina Novak

5.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Milica Gregurić
Marijan Alfonso Sesar

6.) Socijalni rad u organiziranju zajednice
Nedjeljko Marković

ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu, prof. dr. sc. Tamari Ćapeta i prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Europski studiji na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2011/2012.

ad. 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Osnove međunarodnog prava i Diplomatsko i konzularno pravo na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u akad. god. 2011/2012.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Leliji Sočanac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Jezici u kontaktu u akad. god. 2011/2012. na diplomskom studiju iz Suvremene talijanske filologije na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

ad. 20.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Šikiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u akad. god. 2011/2012.

ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu, prof. dr. sc. Tamari Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i doc. dr. sc. Tamari Perišin za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europska vanjska i sigurnosna politika na specijalističkom programu Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Robertu Podolnjaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Komparativna politika i Političke institucije Europske unije na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu, prof. dr. sc. Tamari Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i doc. dr. sc. Tamari Perišin za sudjelovanje u izvođenju nastave u sklopu programa „Advences Master of European Studies“ Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić i prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Međunarodno javno pravo i prof. dr. sc. Siniši Rodinu iz nastavnog predmeta Metodologija prava Europske unije na budućoj Doktorskoj školi Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić i prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Osnove diplomatskog i konzularnog prava na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vanjska politika i diplomacija“ Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Rimsko privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2011/2012.

ad. 27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, prof. dr. sc. Nini Žganecu, doc. dr. sc. Zdenku Babiću, doc. dr. sc. Maji Laklija i doc. dr. sc. Silvii Rusac za sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2011/2012.

ad. 28.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalna politika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2011/2012.

ad. 29.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Dražena Škrtića s naslovom „Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

ad. 30.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivane Vukorepe s naslovom „Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Igora Vuletića s naslovom „Teoretsko opravdanje, pravna priroda i pravni učinak dragovoljnog odustanka od pokušaja kaznenog djela u hrvatskom kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Mansa Erlanda Enquista s naslovom „Rule of Law or Politically Motivated Intervention – the International Community's Involvement in Judicial and Police Reform in Relation to the Hercegovačka banka Case in Bosnia and Herzegovina“ u sastavu: prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Josip Kregar, doc. dr. sc. Nemzet Veladžić.

ad. 31.
Mr. sc. Marijanu Svedroviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Posebno teške okolnosti kaznenog djela kao razlog za preventivno oduzimanje slobode u kaznenom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad. 32.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Snježane Bagić s naslovom „Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i njegov utjecaj na praksu sudova u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Sanja Barić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivone Ondelj s naslovom „Tržišne slobode i usluge od općeg gospodarskog interesa u EU“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Gabrijele Ratkajec Gašević s naslovom „Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obaveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović.

ad. 33.
a) Pisani rad Tamare Jakšić s naslovom „Globalizacija korporativnog odvjetništva“, priznaje se kao diplomski rad.

b) Pisani rad Igora Miroševića s naslovom „Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog isključenja protupravnosti“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana