3. 6. 2011. u 10:40
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:17

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. svibnja 2011.


ad. 2.
Prof. dr. sc. Zoran Parać izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/2012. i 2012/2013.
Prof. dr. sc. Zoran Parać započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2011. godine.

ad. 3.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
1. Mario Kantoci, Tena Baričić, „Stranačko izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu“ – mentor: doc.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas
2. Emil Cetina; „Uloga stvarnopravnih osiguranja u kreditiranju gospodarskih djelatnosti – Teorijski i praktični aspekti hipoteke i fiducije na nekretnini“ – mentor: prof.dr.sc. Tatjana Josipović
3. Dijana Hrstić, Zrinka Kirin, „Interdisciplinarni pristup zamjenskom majčinstvu – poredbenopravna analiza i prijedlog regulacije u Republici Hrvatskoj“ – mentor: mr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička
4. Dario Milić, Marko Stilinović, „Lišenje slobode u kaznenom postupku“ – mentor: doc.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas
5. Petra Prkačin, Johan Hima: „Neposredna demokracija – pojavni oblici, prednosti i nedostaci, s posebnim osvrtom na institut referenduma“ – mentor: prof.dr.sc. Branko Smerdel
6. Tamara Jakšić, „Globalizacija korporativnog odvjetništva, razvoj, organizacijske implikacije i utjecaj na hrvatsko pravno tržište“ – mentor: prof.dr.sc. Mladen Vedriš
7. Bojan Obradović, Ivan Župan, „Plodovi otrovne voćke u hrvatskom i poredbenom pravu“ – mentor: prof.dr.sc. Zlata Đurđević
8. Ana Marija Pavlović, „ Građanskopravna odgovornost za neispravnu krv i krvne pripravke“ – mentor: doc.dr.sc. Marko Baretić
9. Juraj Brozović: „Maloljetničko kazneno pravo u Republici Hrvatskoj: Poredbenopravna analiza i moguće izmjene“ – mentor: prof.dr.sc. Davor Derenčinović
10. Romina Galović, „Pravni i sociološki aspekti volontiranja u civilnom sektoru“ – mentor: prof.dr.sc. Josip Kregar

Odbor smatra da su navedeni radovi kakvoće koja nedvojbeno udovoljava svim kriterijima koji se za Nagradu traže i u potpunosti je suglasan s iznesenim mišljenjima i ocjenama odnosnih mentora.
II.

Odbor predlaže da se posebne nagrade, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, dodijele studentima koji su je zaslužili za iznimno uspješno predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

1. Vedran Barišić, Ana Bobić, Vanda Jakir, Ivana Kordić, Branka Marušić, Ivan Zrinjski – Svjetsko natjecanje iz prava Europske unije “European Law Moot Court”
2. Karla Alfier, Tea Damjanović, Morana Martić, Igor Mirošević – Svjetsko moot court natjecanje “Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”

3. Nika Bačić, Dora Horvat, Ana Lah, Kristina Mandić – Međunarodno natjecanje iz prava Europske unije “Central and East European Moot Court Competition”
4. Laura Horvat, Lea Tafra – Svjetsko sveučilišno debatno natjecanje

ad. 4.
Studenti sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija i sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada koji su najkasnije s 1. listopada 2011. stekli uvjete za korištenje apsolventskih prava, imaju pravo završiti studij po upisanom nastavnom programu i planu do 30. rujna 2013.

ad. 5.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.
Reforma javne uprave u europskom kontekstu/Reforming public administration in the European context.

ad. 6.
Donosi se izmijenjeni studijski program Međunarodnopravnog modula pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.
Umjesto nastavnog predmeta Međunarodnopravnog modula - Međunarodni odnosi i diplomacija, izvodit će se nastavni predmet Pravo međunarodnih organizacija.

ad. 7.
Prof. dr. sc. Ivan Rimac imenuje se za predstojnika Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici za akademske godine 2010/11. i 2011/12.

ad.8.
Dr. sc. Marijana Majdak, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijale djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Dr. sc. Marko Baretić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 10.
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Nikolu Mijatovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 11.
Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Davora Adriana Babića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo.

ad. 18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo

ad. 19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić,izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

ad. 21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 22.
Ovlašćuju se Dunja Pastović i Ivan Kosnica za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu.

ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika na poslijediplomskog specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava na Sveučilištu u Rijeci.

ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europski platni nalog i ovršni naslov te izbornog predmeta Rekonstruiranje kroz stečajni plan na poslijediplomskog specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava na Sveučilištu u Rijeci.

ad. 25.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Stjepana Gluščića s naslovom „Pravni standardi i istražne djelatnosti policije u prethodnom kaznenom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Matka Pajčića s naslovom „Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Sandre Laleta s naslovom „Prestanak ugovora o radu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Hana Ernsta s naslovom „Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina“.
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Meliha Povlakić.

ad. 26.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Frane Staničića s naslovom “Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Glavića s naslovom “Aktualna problematika uvjetne osude u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dubravka Ljubića s naslovom „Ustavnosudska zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda – ustavna tužba (ustavna žalba)” u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

ad. 27.
a) Mr. sc. Mirti Kapural odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja“
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Nikol Žiha polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Petrak.

ad. 28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mace Cicak s naslovom “Etičke vrijednosti u edukaciji supervizora” u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Sonja Žorga.

ad. 29.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Kristini Urbanc za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2011/2012.

ad. 30.
Aleksandru Maršavelskom odobrava plaćeni dopust od 29. kolovoza 2011. do 31. svibnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Yale Law School LL.M, SAD.

ad. 31.
a) Pisani rad Ivana Turkovića s naslovom „Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselja i naselja u blizini POS-a“, priznaje se kao završni rad.

b) Pisani rad Matije Vučka s naslovom „Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselja i naselja u blizini POS-a“, priznaje se kao završni rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana