16. 6. 2010. u 10:13
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. svibnja 2010.


ad.1.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da prof. dr. sc. Vladi Puljizu dodijeli počasno zvanje professor emeritus.

ad. 3.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
1. Vedran Ceranić: „Odnos državnog suvereniteta i pravne prirode međunarodnog prava“ - mentor: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
2. Zoran Rajn: „Mongolska država i pravo u doba Džingis-Kana“ - mentor: doc.dr.sc. Zrinka Erent-Sunko
3. Ema Vidak Gojković, Ana Bogut: „Analiza prijedloga ustavne izmjene u sferi instituta zastare“ - mentori: prof.dr.sc. Branko Smerdel i prof.dr.sc. Davor Derenčinović
4. Glorija Zoričić: „Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu“ - mentor: doc.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas
5. Andreja Koričić, Neva Lukin, Vedrana Ravlić: „Krivotvorenje lijekova“ - mentor: prof.dr.sc. Ksenija Turković
6. Iva Čatipović, Ana-Marija Grubišić, Katja Kerin: „Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu“ - mentor: Sunčana Roksandić Vidlička
7. Tin Oraić, Mia Pisk: „O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenje“ - mentor: doc.dr.sc. Marko Šikić (NAPOMENA: Odbor smatra da je ovaj rad zaslužio rektorovu nagradu iako je jedan od autora, Tin Oraić, već dobio rektorovu nagradu 2008. godine)
8. Lucija Rakić: „Korupcija u Hrvatskoj: Analiza nacionalnog programa 2006-2008; uloga medija i civilnih udruga u subzijanju korupcije“ - mentor: prof.dr.sc. Josip Kregar

II.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Studijskog centra socijalnog rada:
1. Martina Kovačić, Sanja Strnad: „Zadovoljstvo životom i religioznost osoba s tjelesnim invaliditetom“ - mentor: prof.dr.sc. Zdravka Leutar
2. Anita Džombić: „Uključenost korisnika usluga socijalne skrbi u nastavu iz perspektive studenata socijalnog rada“ - mentor: prof.dr.sc. Kristina Urbanc

III.
Predlaže se da se posebne nagrade, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, dodijele studentima koji su je zaslužili za iznimno uspješno predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

1. Tena Ratković, Mirna Romić, Jurica Sevšek, koji su osvojili drugo mjesto na natjecanju European Law Moot Court Competition.
2. Jan Kapić, Mia Lazić, Josip Varvodić i Dora Hanžeković, koji su organizirali 1. Kongres studenata prava na temu „Instrumenti zaštite ljudskih prava“ koji je održan od 6-8. Svibnja 2009. Godine u Zagrebu.
3. Tihana Balagović, Iva Čatipović, Vanda Jakir, Sara Končarević, Andreja Koričić, Natalia Mirković, Vedrana Ravlić i Ema Vidak Gojković, koje su osvojile treće mjesto na IV regionalnom studentskom natjecanju u hipotetskom suđenju o ljudskim pravima (IV Regional Moot Court Competition in Human Rights), održanom u Rijeci, 23.-25. travnja 2010.

ad. 5.
Dr. sc. Ivana Milas Klarić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Milas Klarić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.6.
Nika Sušac izabire se u suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, na projektu FP7„Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect“ (BECAN), na određeno vrijeme, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

ad 7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor jednog nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin , redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad 9.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo.
U izvođenju nastave u akademskoj 2009/10. godini sudjelovat će: dr. sc. Gordan Stanković, Pavao Škare, Dražen Jakovina, Adriana Vincenza Padovan.

ad. 10.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marine Milić Babić s naslovom “Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva“ te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Josip Janković.

ad 11.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jadranke Ivandić Zimić s naslovom «Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama“ u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vlado Jukić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivice Kindera s naslovom «Strane vojne baze – međunarodnopravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Davorin Lapaš

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Teodora Antića s naslovom «Upravni nadzor državne uprave nad zakonitošću rada lokalne samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

ad. 12.
a) Frani Staničiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija „Javno pravo i javna uprava“ odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj».
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dragan Medvedović i doc. dr. sc. Marko Šikić.

b) Igoru Vuletiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti i odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Teoretsko opravdanje, pravna priroda i pravni učinak dragovoljnog odustanka od pokušaja u hrvatsko kaznenom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Igor Bojanić.

c) Hani Ernstu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina».
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

ad 13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Branka Brkića s naslovom „Institut beneficium cohaesionis u kaznenom postupku“ u sastavu: doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Luke Burazina s naslovom “Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava” u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Josip Metelko, prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tunjice Petraševića s naslovom “Prethodni postupak pred Europskim sudom s posebnim osvrtom na njegovu implementaciju u nacionalnim pravnim sustavima država članica” u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Anice Čulo s naslovom “Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa” u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

ad. 14.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ninoslavi Pećnik za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2010/2011.

ad. 15.
Ivani Dobrotić odobrava se plaćeni dopust do 1. listopada do 1. studenog 2010. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu Masaryk u Brnu, Fakultetu društvenih znanosti, Odjelu za socijalnu politiku i socijalni rad, Republika Češka.

ad. 16.
Pisani rad Laurenza Wolfganga Vucheticha s naslovom „Neki pravni aspekti sekuritizacije“, priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Ozrena Kobse s naslovom „Intelligence as the Evidence before the International Court of Justice” - Case Study: THE CASE CONCERNING ‘OPERATION PROVIDE SHELTER’”, priznaje se kao diplomski rad.

ad. 17.
Pisani rad Nikole Vida s naslovom „Zadovoljstvo kvalitetom stanovanja stanara POS-ovih naselja i naselja u blizini POS-a“, priznaje se kao završni rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana