29. 1. 2010. u 12:44
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:05

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. siječnja 2010.


ad. 2.
Ivan Obadić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

ad.3.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za posebna područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, redovita profesorica u znanstvenom polju odgojne znanosti.

ad. 4.
Ovlašćuje se Mihovil Škarica za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za upravnu znanost.

ad.5.
Ovlašćuje se Andrea Grgić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedre za radno i socijalno pravo.

ad 6.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Đuri Mediću i doc. dr. sc. Goranu Mariću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Politička ekonomija u ljetnom semestru akad. god. 2009/2010.

ad. 7.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u akad. god. 2009/2010.

ad 8.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Osnove prava na Visokoj školi za prevoditelje „Marul“ u akad. god. 2011/2012.

ad. 9.
Daje se suglasnost Miljenu Matijaševiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Engleski jezik i Prijevodne vježbe na Visokoj školi za prevoditelje „Marul“.

ad.10.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Silvii Rusac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalna gerontologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ad 11.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Danka Špoljarića s naslovom „Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Sandra Švaljek

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Dijane Gracin s naslovom „Ostvarenje ciljeva suvremenog kaznenog prava primjenom kazne oduzimanja slobode“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović


ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Bartola Letice s naslovom «Komparativna analiza korporativne društvene odgovornosti u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

ad 13.
a) Mr. sc. Goranki Lalić Novak odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Pravni i institucionalni aspekti azila“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Ivan Padjen i prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Mr. sc. Ani Keglević odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Obveza obavještavanja u europskom ugovornom pravu “.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

c) Mr. sc. Jadranku Jugu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

d) Mr. sc. Gabrijeli Mihelčić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Izvansudsko namirenje stvarnopravno osiguranih tražbina“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Josipa Pavličeka s naslovom „Istražitelj u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad 15.
a) Mr. sc. Maji Munivrana Vajda odobrava se plaćeni dopust do 1. travnja do 30. lipnja 2010. godine zbog studijskog boravka na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Feiburgu, Njemačka.

b) Ivi Savić odobrava se plaćeni dopust do 1. ožujka do 5. srpnja 2010. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu DePaul u Chicagu, Sjedinjene Američke Države.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana